Դասարանական առաջադրանք քիմիաից 6/10/17

Ցանկացած փոփոխություն բնության մեջ կոչվում է երևույթ:

Երևույթները լինում են քիմիական և ֆիզիկական :

Ֆիզիկական է կոչվում այն երևույթը ,որի ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում ,այլ փոխվում են ագրեգատային վիճակը ձևը չափսերը :

Քիմիական են կոչվում այն երևույթները որոնց ժամանակ նոր նյութեր են առաջանում :Քիմիական երևույթները կոչվում են քիմիական ռեակցիաներ :Քիմիական ռեակցիաների հատկանիշներն են ՝ գույնի ,հոտի ,համի փոփոխություն ,էներգիաի անջատում կամ կլանում ,նստվածքի առաջացում ,գազի անաջատում :

Այրումը դա թթվածնի հետ ռեակցիա է ,որի ընթացքում անջատվում է լույս և ջերմություն :

Ֆիզիկական երևույթներ

Քիմիական ռեակցիաներ

Սպիրտի գոլորշիացում

Լուցկու ,սպիրտի այրում

Լուցկու կոտրելը

Մագնեզյումի այրում

Էլեկտրական լամպի միացում

Ամոնիումի բիքրոմատի քայքայում

Սոդայի ջրում լուծվելը

Ձվի նեխումը

Ապակու ձեվափոխումը 
տաքացնելիս

Գինու քացախի վերածուտմը

Տնային առաջադրանք 12/10/17

.Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։

Առավոտյան, ծովեզրյա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա., ստորոգյալ, լուսնյակ, , եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյակ, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, մեղվաբույծ, համբուկր, եղջյուր, սառուցյալ, նյութ,, կույտ, շաբաթօրյակ։

Յուրաքանչյուր տողում գտնե՛լ տրված բառի մեկ հոմանիշ։

ա) Լուռ

1. ակնդետ, անխոս, անթարթ

2. մշտապես, հանապազորդ, ..լռելյայն..

3. ..անձայն.., անքթիթ, անշեղ

բ) Գեղեցիկ

1. անբարետես, դեղձան, ..չքնաղ..

2. գեղանի, կախարդական, լուսավոր

3. բյուրեղյա, ..չնաշխարհիկ.., պատկերավոր

գ) Գովել

1. նախատել, բաղդատել, ..դրվատել..

2. հարատևել, պարսավել, ..ներբողել..

3. ,..փառաբանել.., ըմբոշխնել, կենսագործել

դ) Երեկո

1. արշալույս, ..վերջալույս.., աստղալույս

2. տիվանդորր, արևամուտ, արեգնափայլ

3. ծեգ, ..իրիկնամուտ.., ցայգ

ե) Ցանկալի

1. հանդուրժելի, զմայլելի, ..բաղձալի..

2. ..տենչալի.., պատկառելի, անհերքելի

3. նշմարելի, անդրդվելի, .. ըղձալի..

Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով տրված դարձվածային միավորները։

Վարդագույն ակնոցով նայել, ջրից չոր դուրս գալ, համբերության բաժակը լցվել, ձեռք մեկնել, քաղցր աչքով նայել։

Բոլորը ասում են թե նա աշխարհը կարծես վարդագույն ակնոցներով է նայում:

Չնայած նրան ,որ նա նրան շատ վատ է պահել ,նա անպատիժ է մնացել ՝ կարծես ջրից դուրս եկած լինի :

Արամը նրան այն կարքի վատ է պահել ,որ իմ համբերության բաժակը լցվել է :

Երբ Անին ընկավ ,ես նրան օգնության ձեռք մեկնեցի :

Արան Անիին քաղցր աչքով է նայում :

Սունկ Մրիկ

Մրիկ կոչվող սնկային հիվանդությունն արտահայտվում է փոշեմրիկի կամ կարծր մրիկի ձևով: փոշեմրիկի դեպքում բույսի բոլոր մասերը բացի առանցքից վերածվում են սև փոշու: Մրիկի սպորները խառնվելով առողջ սերմերին, տեղափոխվում են դաշտ, ծլում և առաջացնում հիֆեր: Սնկամարմնի թելիկները թափանցում են հացաբույսերի ծիլերի մեջ և աճում նրա հաշվին: Բույսի ծաղկման ժամանակ սնկամարմինն աճելով հասնում է հասկին, շարունակելով սնվել հասկի պաշարանյութի հաշվին: Հացահատիկի ներքին հյուսվածքները քայքայվում են ևլցվում սև փոշով՝ մրիկային սպորներով: