Սունկ Մրիկ

Մրիկ կոչվող սնկային հիվանդությունն արտահայտվում է փոշեմրիկի կամ կարծր մրիկի ձևով: փոշեմրիկի դեպքում բույսի բոլոր մասերը բացի առանցքից վերածվում են սև փոշու: Մրիկի սպորները խառնվելով առողջ սերմերին, տեղափոխվում են դաշտ, ծլում և առաջացնում հիֆեր: Սնկամարմնի թելիկները թափանցում են հացաբույսերի ծիլերի մեջ և աճում նրա հաշվին: Բույսի ծաղկման ժամանակ սնկամարմինն աճելով հասնում է հասկին, շարունակելով սնվել հասկի պաշարանյութի հաշվին: Հացահատիկի ներքին հյուսվածքները քայքայվում են ևլցվում սև փոշով՝ մրիկային սպորներով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s