Տնային առաջադրանք 12/10/17

.Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։

Առավոտյան, ծովեզրյա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա., ստորոգյալ, լուսնյակ, , եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյակ, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, մեղվաբույծ, համբուկր, եղջյուր, սառուցյալ, նյութ,, կույտ, շաբաթօրյակ։

Յուրաքանչյուր տողում գտնե՛լ տրված բառի մեկ հոմանիշ։

ա) Լուռ

1. ակնդետ, անխոս, անթարթ

2. մշտապես, հանապազորդ, ..լռելյայն..

3. ..անձայն.., անքթիթ, անշեղ

բ) Գեղեցիկ

1. անբարետես, դեղձան, ..չքնաղ..

2. գեղանի, կախարդական, լուսավոր

3. բյուրեղյա, ..չնաշխարհիկ.., պատկերավոր

գ) Գովել

1. նախատել, բաղդատել, ..դրվատել..

2. հարատևել, պարսավել, ..ներբողել..

3. ,..փառաբանել.., ըմբոշխնել, կենսագործել

դ) Երեկո

1. արշալույս, ..վերջալույս.., աստղալույս

2. տիվանդորր, արևամուտ, արեգնափայլ

3. ծեգ, ..իրիկնամուտ.., ցայգ

ե) Ցանկալի

1. հանդուրժելի, զմայլելի, ..բաղձալի..

2. ..տենչալի.., պատկառելի, անհերքելի

3. նշմարելի, անդրդվելի, .. ըղձալի..

Կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով տրված դարձվածային միավորները։

Վարդագույն ակնոցով նայել, ջրից չոր դուրս գալ, համբերության բաժակը լցվել, ձեռք մեկնել, քաղցր աչքով նայել։

Բոլորը ասում են թե նա աշխարհը կարծես վարդագույն ակնոցներով է նայում:

Չնայած նրան ,որ նա նրան շատ վատ է պահել ,նա անպատիժ է մնացել ՝ կարծես ջրից դուրս եկած լինի :

Արամը նրան այն կարքի վատ է պահել ,որ իմ համբերության բաժակը լցվել է :

Երբ Անին ընկավ ,ես նրան օգնության ձեռք մեկնեցի :

Արան Անիին քաղցր աչքով է նայում :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s