Տնային առաջադրանք քիմիաից

Բացատրե՛ք «ատոմ» բառի իմաստը և տվե՛ք նրա սահմանումը:

Ատոմ բառը եկել է հունարեն ատոմոս բառից ՝ նշանակում է անբաժանելի :Ատոմը նյութի ամենափոքր մասնիկն է ,միշտ շարժման մեջ է ,անտեսնելի է անզեն աչքով :
Պատկերացրե՛ք, որ ձեր ձեռքին կախարդական փայտիկ է, և դուք փոխարկում եք

ա) քարը` ավազի, բ) թթվածինը` օզոնի, գ) սառույցը` գոլորշու: Ո՞ր դեպքում եք

դուք քիմիական փոխարկում կատարել:

Բոլոր դեպքերում ,բացի Բ-ից բոլոր նյութերը փոխվում են և դռնում այլ նյութ ,իսկ Բ-ում տեղի է ունենում քիմիական փոխանակում:
Հետևյալ նյութերից որո՞նք են պարզ` ջուր, օզոն, պղինձ, թթվածին, ազոտ:
Թթվածին,օզոն.պղինձ և ազոտ :
Լրացրե՛ք բաց թողած բառը. «Քիմիական տարրը միատեսակ հատկություններով

…… որոշակի տեսակ է»:

Քիմիական տարրը միատեսակ հատկություններով

ատոմների որոշակի տեսակ է
Ո՞ր պնդումն է վերաբերում 1. պարզ նյութին, 2. բարդ նյութին.

Բ, Դ – Պարզ

Ա, Գ, Ե – բարդ

ա) ջուրը կազմված է ջրածնի և թթվածնի ատոմներից,
բ) մեխը պատրաստված է երկաթից,
գ) ածխաթթու գազը կազմված է ածխածնի և թթվածնի ատոմներից,
դ) մատիտի գրաֆիտը կազմված է ածխածնի ատոմներից,
ե) շաքարը կազմված է ածխածնի, թթվածնի և ջրածնի ատոմներից:
Պարզ են ՝ բ-ն և դ-ն ,բարդ ա-ն ,գ-ն և ե-ն : 
Վարժություններ դասագրքից
1. Ո՞վ և ե՞րբ է առաջարկել այսօր օգտագործվող քիմիական նշանները:

1814թ. Ի. Բերցելիուսը առաջարկել է տարբեր քիմիական տարրերը նշանակել հուներեն կամ լատիներեն տառերով:
2. Ի՞նչ սկզբունքով է կազմվում ցանկացած քիմիական տարրի նշանը: Բերե՛ք օրինակներ:

Քիմիական տարրի նշանը կազմվում է հետևյալ նյութի անվանումի առաջին ,կամ առաջին և երկրորդ տառերի հինման վրա ,օրինակ ՝ սիլիկոնը Silicon ՝ Si :

3. Ի՞նչ ծագում ունեն քիմիական տարրերի անունները: Առաջարկե՛ք օրինակներ:

Քիմիական տարրի անունը իր հունարեն ,կամ լատիներենում անվանման բառից է ,օրինակ ՝ Aluminium (ալյումին) Al :
4. Քիմիական տարրի ո՞ր բնութագրերն է արտահայտում քիմիական նշանը:

Քիմիական նշանը արտահայտում է այն նյութը կամ նյութերը որից կազմված է այդ տարրը: 
5. Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը: 

N քիմիական նշանը նշանակում է, որ դա ազոտ տարրն է (որակական բնութագիր), ընդ որում ազոտի ատոմն է (քանակական բնութագիր): 
6. Գրե՛ք այն տարրերի հայերեն անվանումները և քիմիական նշանները, որոնք արտասանվում են՝ ցե, էն, էս, պէ, կուպրում, ֆեռում, արգենտում:

C – Ածխածին

N – ազոտ

S – ծծումբ

P – Ֆոսֆոր

Cu – պղինձ

Fe – Երկաթ

Ag – արծաթ

7. Գլուխկոտրուկ: Լրացրե’ք դատարկ վանդակները՝ նշված տարրերի անվանումների պակասող տառերով` Si, He, Ba, Na 
Si – Սիլիցիում
He – Հելիում
Ba – Բարիում
Na – Նատրիում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s