Տանը

Ավ. Իսահակյանի ,,Համբերանքի չիբուխը,, պատմվածքը նրա Օհան ամու մասին էր :Օհան ամին շատ հետաքրքիր արկածներ է ունեցել: Պատմվածքը շատ իմաստալից է , հետաքրքիր : 

Ինձ շատ է դուր եկել հետևյալ հատվածը . 


— Մարդը գնացական է, — ամփոփեց իր մտքերը Օհան–ամին, — նրա լավ գործը՝ մնացական, ըսել է՝ ինքն է մնացական։ Ա՛յ, խոսքի օրինակ, էս շաքարը գցեցիր չայի մեջ,հալավ, կորավ, չկա. բայց չայն անուշցավ։ Էնպես էլ լավ մարդը կմեռնի, բայց նրա լավ գործը աշխարքը կանուշցնե։ Թե չէ աոանց լավ մարդու աշխարքը շա՜տ դառն է՝ օձի լեղի… 


Այս հատվածը ցանկանում է ասել ,որ մարդը անցում է ՝ մահանում և անցնում ,իսկ նրա արած աշխատանքը մնում է և կլավացնի աշխարհը: 


Անձամբ ինձ այս պատմվածքը շատ դուր եկավ :Խորհուրդ կտամ բոլորը կարդան : 


. Լեզվական առաջադրանք — պատմվածքից դուրս գրի՛ր ածանցավոր և բարդ ածանցավոր բառերը առանձին շարքերով։ 


Ածանցավոր-անսասան , փախստական ,նախապետական ,ձեռք ,բանտարկություն


Բարդածանցավոր- տրամադրություն ,

Աշնան վերջին տերևը

Աշնան վերջին տերևը 

Աշունը եկավ և համարյա ավարտվեց :Մնաց երկու շաբաթ ,որպեսզի աշունը ավարտվի :Ինչու ,ինչու պետք է ավարտվի այս ոսկեզօծ ,գեղեցիկ ,գունավոր աշունը :Մեկը կարող է ինձ ասել պատասխանը : 

Երբ արդեն ցրտել էր և բոլոր ծառերից տերևները թափվել էին ,մնացել էր միայն մի տերև ,այն ոչմի ձև չէր պոկվում իր ճյուղից ՝ կարծես փոքրիկ երեխան իր մորը գրկելուց լիներ :Ես զարմանում էի ,թե ինչպես է այդ տերևը դիմակայում այս ուժեղ քամուն ,անձրևին :Ես ամեն օր, երբ գնում էի տուն, տեսնում էի նրան :Անցավ մեկ օր ,երկու օր ,երեք օր ….. :Այն դեռ ծառի վրա էր : 

Երբ երկու շաբաթը անցավ և եկավ ձյուն ,այդ տերևը դեռ տեղում էր :Նա դեռ չէր պոկվել և թռչել իր ճյուղից : 

Անցավ ձմեռը և եկավ գարունը :Տերևը դեռ տեղում էր և բոլորին հիշեցնում էր ոսկեզօծ և հրաշալի աշնան մաս

Աշնան վերջին տերևը 

Աշնան վերջին տերևը 

Աշունը եկավ և համարյա ավարտվեց :Մնաց երկու շաբաթ ,որպեսզի աշունը ավարտվի :Ինչու ,ինչու պետք է ավարտվի այս ոսկեզօծ ,գեղեցիկ ,գունավոր աշունը :Մեկը կարող է ինձ ասել պատասխանը : 

Երբ արդեն ցրտել էր և բոլոր ծառերից տերևները թափվել էին ,մնացել էր միայն մի տերև ,այն ոչմի ձև չէր պոկվում իր ճյուղից ՝ կարծես փոքրիկ երեխան իր մորը գրկելուց լիներ :Ես զարմանում էի ,թե ինչպես է այդ տերևը դիմակայում այս ուժեղ քամուն ,անձրևին :Ես ամեն օր, երբ գնում էի տուն, տեսնում էի նրան :Անցավ մեկ օր ,երկու օր ,երեք օր ….. :Այն դեռ ծառի վրա էր : 

Երբ երկու շաբաթը անցավ և եկավ ձյուն ,այդ տերևը դեռ տեղում էր :Նա դեռ չէր պոկվել և թռչել իր ճյուղից : 

Անցավ ձմեռը և եկավ գարունը :Տերևը դեռ տեղում էր և բոլորին հիշեցնում էր ոսկեզօծ և հրաշալի աշնան մաս

Дома 23/10/17

Домашнее задание: прочитайте 3-5 притчей Ошо. Что вы можете сказать об этих притчах.

Из притч которые написал Ошо я прочитала ,,Критики картин ,, , ,,В зале ожидания ,, , ,,Поздний развод ,, , ,,Ленивый мастер и его ученик ,, .

В притче ,,Критики картин ,, один художник рисовал картины ,но все критики критиковали .Этот художник  разазлился ,повесил свои картины ,пригласил критиков ,и сказал ,что бы они исправили эти картины .Не один критик не пришол.

Это притча учит нас тому что ,все могут критиковать,сказать что это  неправильно ,но исправлять эти ошибки очень трудно .


В притче ,,В зале ожидания,, одна женщина громко плакала .И один человек пришол к ней и обнял её .Это женщина больше не плакала ,но она плакала не из за горя ,а из за того что у нее была алергия .

Это притча нас учит тому что всем нам нужно внимание ,мы все хотим быть всеми любимыми .


В притче ,,Поздний развод,, муж и жена ,из которых было за девяносто пришли разводится .Адвокат сспрашивал почему именно сейчас ,и они сказали ,что они дождались того что их дети умрут ,и они разводится .

Это притча нас учит тому что все дети должны иметь полноценно семью ,и папу и маму .Родители не должны разводится .

Притчи которые написал Ошо ,они так сказать слишком мудрые .Каждое действие в притчах написано не просто так.Они просто изумительные .

Как вы думаете, каждый человек может стать мудрым? Ответ обоснуйте письменно в блогах.

 Не каждый человек может быть мудрым .Многие люди говорят что пожилые мудрые   ,но он может быть пожелым ,но не мудрым .Мудрость иногда не зависит от возраста ,а зависит от ума ,интелекта . 

Home task

Think of any other famous disabled people and tell the class about them.

Nick Vuijicic born 4 December 1982 .He was born with tetra-amelia ,without some fully formed limbs .But there was one partial foot with two fused fingers,this allowed the boy after the surgical separation of his fingers to learn to walk, swim, skateboard, surfboard, work on the computer and write .