Տանը

Ավ. Իսահակյանի ,,Համբերանքի չիբուխը,, պատմվածքը նրա Օհան ամու մասին էր :Օհան ամին շատ հետաքրքիր արկածներ է ունեցել: Պատմվածքը շատ իմաստալից է , հետաքրքիր : 

Ինձ շատ է դուր եկել հետևյալ հատվածը . 


— Մարդը գնացական է, — ամփոփեց իր մտքերը Օհան–ամին, — նրա լավ գործը՝ մնացական, ըսել է՝ ինքն է մնացական։ Ա՛յ, խոսքի օրինակ, էս շաքարը գցեցիր չայի մեջ,հալավ, կորավ, չկա. բայց չայն անուշցավ։ Էնպես էլ լավ մարդը կմեռնի, բայց նրա լավ գործը աշխարքը կանուշցնե։ Թե չէ աոանց լավ մարդու աշխարքը շա՜տ դառն է՝ օձի լեղի… 


Այս հատվածը ցանկանում է ասել ,որ մարդը անցում է ՝ մահանում և անցնում ,իսկ նրա արած աշխատանքը մնում է և կլավացնի աշխարհը: 


Անձամբ ինձ այս պատմվածքը շատ դուր եկավ :Խորհուրդ կտամ բոլորը կարդան : 


. Լեզվական առաջադրանք — պատմվածքից դուրս գրի՛ր ածանցավոր և բարդ ածանցավոր բառերը առանձին շարքերով։ 


Ածանցավոր-անսասան , փախստական ,նախապետական ,ձեռք ,բանտարկություն


Բարդածանցավոր- տրամադրություն ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s