Լաբորատոր աշխատանք

Մեկ կաթիլի ծավալի որոշումը 

Նպատակը-կարողանալ որոշել շատ փոքր տարաների տարողությունը

Այդ նպատակով որոշել մեկ կաթիլի ծավալը 

Անհրաժեշտ պարագաներ-սանդղակ ունեցող ներարկիչ ,կամ կաթոցիկ ,ջուր և տարա

Աշխատանքի ընթացքը- վերցնում ենք կաթոցիկը կամ ներարկիչը ,որոշում եմ նրա սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը և չափման սխալը ,այնուհետև ներքաշում եմ նրա մեջ 2մլ ջուր ,սկսում եմ կաթեցնել և հաշվում եմ կաթիլների քանակը ՝ n  :1 կաթիլի ծավալը գտնելու համար ,յեղուկի ծավալը բաժանում եմ կաթիլներյ քանակի վրա :

Բաժանման արժեք

C=(a+b)/n

C1=+- C/2

V=2մլ=2սմ3

Կաթիլների քանակ-22 կաթիլ

2:22=0,0909090909մլ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s