Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից 26/10/17

1.Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ռասսաների տեղաբախման հիմնական շրջանները:

2. Գրել հետևյալ երկրներում գերիշխող դավանանքը՝ նշելով նաև համաշխարհային կրոնի ուղղությունը. Արգենտինա, Իսրայել, Ճապոնիա, Չինաստան, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Կանադա, ԱՄՆ, Իրան, Սաուդյան Արաբիա, Ալժիր, Նիգեր, Վիետնամ, Նիդերլանդներ, Կազախստան, Ուկրաինա, Թուրքիա, Ուրուգվայ, Վրաստան, Բրազիլիա, Ավստրալիա, Մոնղոլիա, Հունաստան, Լեհանստան, Հս. Կորեա, Հայսատան:

Քրիստոնեություն-Ռուսաստան,Կանադա,Ֆրանսիա,Արգենտինա,Ավստրալիա,ԱՄՆ,Նիդերլանդներ,Վրաստան,Բրազիլիա,

Ուկրաինա,Լեհաստան,Հայաստան ,Ուրուգվայ ,Հունաստան
Մահմեդականություն-Իրան,Սաուդյան Արաբիա ,Ալժիր,Կազախստան,Նիգեր,Թուրքիա

Բուդդիզմ-Հս. Կորեա ,Մոնղալիա ,Ճապոնիա ,Վիետնամ,Չինաստան

Հրեաներ-Իսրայել


3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել 5 բազմազգ (պոլիեթնիկ) և 5 միազգ  (մոնոէթնիկ) երկիր

Հարազատ հոգին նա է, ով…

Ինձ համար հարազատ հոգին նա է ,ով ինձ հասկանում է : Ես չեմ կարող այդ մարդուն ասել ,որ ինձ հարազատ հոգի է ,եթե նա ինձ չի հասկանում:

Հարազատ հոգին ինձ համար կարող է լինել ,նույնիսկ փողոցում քայլող մարդը ,մնում է նա ինձ հասկանա :

Ես չեմ կարող համարել այն մարդուն ընկեր ,բարակամ ,կամ առավելևս հարազատ հոգի  ,ով ինձ հետ կեղծ է ,ստախոս է :

Հարազատ հոգին  այն մարդն է ,ով ձեզ կհասկանա ,կօգնի ,ձեռք կմեկնի ,այն մարդն է ,ով միշտ ձեզ հետ է ….

Դասարանական առաջադրանք

Կարդա՛ ստեղծագործությունը և նույն վերնագրով գրիր պատում, ուր կարտահայտես քո մտքերը հարազատ հոգու մասին:

Հարազատ հոգին նա է, ով…

Հարազատ հոգին նա է, ով ունի մեր կողպեքների բանալիները, իսկ մեր բանալիներն էլ կարող են բացել նրա կողպեքները:

Երբ մենք այնքան անվտանգ ենք զգում, որ մեզ կարող ենք թույլ տալ բացել մեր կողպեքները, այդ ժամանակ մեր իսկական «եսեր»-ը ընդառաջ են գնում միմյանց. մենք կարողանում ենք ամբողջովին և անկեղծորեն լինել այնպիսին, ինչպիսին, որ կանք իրականում:

Այդ դեպքում մեզ սիրում են, որովհետև մենք այդպիսին ենք և ոչ թե, որ մենք փորձում ենք լինել այդպիսին:

Այդ դեպքում յուրաքանչյուրը սկում է բացել այն մյուսի լավագույն որակները: Եվ չնայած այն ամենին, ինչը մեզ ստիպում է տառապել, մենք այդ մարդու հետ մեզ զգում ենք ինչպես դրախտում:

Հարազատ հոգին նա է, ով ընդունում է մեր խորքային ձգտումները, մեզ դուր եկած շարժման ուղղությունը:

Եթե մենք` երկուսով, օդային փուչիկների նման շարժվում ենք վերև, շատ հավանական է, որ միմյանց մեջ գտել ենք մեզ հարկավոր մարդուն:

Հարազատ հոգին նա է, ում շնորհիվ դուք սկսում եք ապրել իսկական կյանքով:

Հարազատ հոգին նա է, ով…


Ինձ համար հարազատ հոգին նա է ,ով ինձ հասկանում է : Ես չեմ կարող այդ մարդուն ասել ,որ ինձ հարազատ հոգի է ,եթե նա ինձ չի հասկանում:

Հարազատ հոգին ինձ համար կարող է լինել ,նույնիսկ փողոցում քայլող մարդը ,մնում է նա ինձ հասկանա :

Ես չեմ կարող համարել այն մարդուն ընկեր ,բարակամ ,կամ առավելևս հարազատ հոգի  ,ով ինձ հետ կեղծ է ,ստախոս է :

Հարազատ հոգին  այն մարդն է ,ով ձեզ կհասկանա ,կօգնի ,ձեռք կմեկնի ,այն մարդն է ,ով միշտ ձեզ հետ է ….

Տանը 25/10/17

Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ: 

Մեռյալ ծովի ջուրն այնքան աղի է, որ այնտեղ ոչ մի կենդանի էակ չի կարող ապրել: Արևմտյան Ասիաի տոթակեզ  կլիմայի պատճառով անըդհատ շատ ջուր է գոլորշիանում ծովի մակերևույթից, իսկ լուծված աղերը մնում են ծովում ու մեծացնում ջրի աղիությունը: Ծովում խորանալուն զուգընթաց` աղիաթյունն աճում է: Աղերը Մեռյալ ծովի քառորդ մասն են կազմում, նրա մեջ աղերի ընդհանուր քանակը քառասուն միլիոն տոննա : 

Ամերիկյան մի ակումբում, որտեղ երաժշտությունն անդադար որոտում է, կարելի է անդորր գտնել: Ավտոմատի մեջ տասը ցենտ են գցում, և այն երեք րոպեով անջատվում է: Տասը ցենտը քիչ չէ, բայց ինչքա՜ն հաճելի է. թվում այն անդորրը, որի համար վճարել ես: Հազար ինը հարյուր հիսուն ինը թվին ամերիկան ռադեոն մի անսովոր հաղորդում տվեց:Ունկնդիրների ուշադրությանը ներկայացրին մի լուր` աղմուկի դեմ պայքարող կազմակերպություն ստեղծելու մասին, ու ընդհուպ մինչև տասնհինգ րոպեանոց հադորման տիրող լռություն: 


Տրված բառերը տողադարձի՛ր բոլոր հնարավոր ձևերով: 

Արդյունք,-արդ-յունք 

աղբյուր,-աղ-բյուր

առյուծ,-առ-յուծ

ալյուր,-ալ-յուր

արյունատար,-ար-յու-նա-տար

առկայություն-առ-կա-յություն

երևանյան,-երևան-յան,

Էություն,-էութ-յուն

վայրկյան,-վայր-կյան

մրջյուն,-մըրջ-յուն

տեղեկություն-տեղե-կություն ,տեղեկու-թյուն 

Տրված բառերը տողադարձի՛ր այնպես, որ գաղտնավանկի 

ը—֊ն գրվի: 

Հարստություն,-հարըս-տություն

սկզբունքորեն,-սկըզ-բունքորեն

հրապուրանք,-հըրա-պուրանք

հանդգնության,-հանդգընու-թյան

խորհրդավոր,-խորհըր-դավոր

ձգողություն,-ձըգողու-թյուն

անխնամ,-անխը-նամ

աննկարագրելի,-աննըկա-գրելի

գաղտնագրված,-գաղտնա-գըրված

հետաքրքրական:- հետաքըր-քըրական

Օգտվելով տրվւսծ բառերից` բացատրի`ր, թե ընդգծված բառեր նախադասություններից յուրաքանչյուրում ի՛նչ իմաստով են գործածված: 

1.Եփվել, բորբոքվել: 

Ջուրը թեյնիկում վաղուց արդեն եռում-եփվել էր, բայց նա չէր նկատում: 

Բարկությունից արյունը եռում-բորբոքվում էր երակներում, սիրտը տակն ու վրա էր լինում: 

2.Ուղեկցել, ընկերություն անել, միանալ: 

Ընկերացել-ընկերություն է անում է դիմացի շենքում ապրող մի տղայի հետ: 

Ընկերացան-միացան , որ միասին անեն իրենց ուժերից վեր այղ գործը: 

Մինչև քաղաք ընկերանան-կուղեկցեմ քեզ, որ մենակ չգնաս: 

3.Կռել, թակել, գանահարել, քննել: 

Ավազակներն այնպես էին ծեծել-գանահարել են խեղճին, որ ձին թողել ու փախել էր: 

Այնպես համառորեն է ծեծում-թակում դուռը, կարծես վստահ է, որ տանը մարդ կա: 

Երկաթը տաք-տաք են ծեծում-կռում: 

Այդ հարցն այնքան ծեծեցին-քննեցին, որ ոչ մեկին այլևս չի հետաքրքրում: 

4.Ավարտել, վերջը տալ (ուտել): 

Գործը վերջացնելուց-ավարտելուց հետո, երկար ժամանակ դրան այլևս չէր անդրադառնում: 

Մեկն իր բաժին միրգն արագ վերջացրել էր-վերջը տվել էր ու դունչը մեկնել վանդակի շուրջը խմբված երեխաներին, որ էլի տան: