Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից

  1. Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:

 Արդյունաբերության հին ճյուղերից են ՝ մետաղաձուլությունը ,թեթև արդյունաբերությունը ,իսկ նոր ճյուղեր են էլեկտրաէներգետիկան, մեքենաշինության ճյուղերի մեծ մասը և քիմիան:


  1. Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:

Բոլոր ճյուղերը:

  1. Որո՞նք են արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:


Արդյունաբերության զարգացման նախադրյալներն են ՝ռեսուրսները և բնական պայմանները:

Ծծումբի և երկաթի տարանջատում 

Պետքական պարագաներ առաջին ձևի համար-բաժակ ,ջուր,ծծումբի և երկաթի խառնուրդ

Սկզբում ծծումբը և երկաթը իրար ենք խառնում մի տարաի մեջ
Հետո բաժակի մեջ լցնում ենք ջուր:Բաժակի մեջ նաև ավելացնում ենք խառնուրդը :Ծծումբը բարձրանում է վերև ,իսկ երկաթը իջնում է ներքև ,այդպես նրանք տարանջատվում :


Իսկ երկրորդ ձևի պարագաներն հետևյալն են-2 թուղթ ,մագնիս և խառնուրդը

Սկզբում խառնուրդը լցնում եք մի թղթի վրա ,հետո մյուս թուղթը  ոչ հեռու պահում ենք խառնուրդի վրա ,այդպես մագնիսը դեպի իրեն է քաշում երկաթը ,իսկ ծծումբը մնում է թղթի վրա:

Թարգմանություն

Թարգմանություն

Однажды Учитель спросил учеников:

— На бревне сидели три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в воду. Сколько лягушек осталось на бревне?

— Три… — неуверенно ответил один из них.

— Конечно же, три, — улыбнулся Учитель. — Поскольку лягушка только решила прыгнуть, но не предприняла для этого никаких действий. Никогда не путайте действие с принятием решения. Иногда вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы по-прежнему сидите на бревне. Причём, в окружении таких же, как и вы сами, земноводных.

Մի անգամ ուսուցիչը ասաց.

-Գերանի վրա նստած էին երեք գորտ:Նրանցից մեկը որոշեց ընկնել ջրի մեջ :Քանի՞ գորտ մնաց գերանի վրա :

-Երեք-անվստահ պատասխանեց սովորողներից մեկը :

-Իհարկե-ժպտաց ուսուցիչը-Քանի որ գորտը միայն մտածում էր ընկներ ջրի մեջ ,բայց ոչմի գործողություն չի կատարել այն իրագործելու համար:Երբեք մի շփոթեք գործողությունը ձեր որոշումների հետ:Մեկ-մեկ ձեզ թվում է ,թե դուք գերանից արդեն ընկել եք ,բայց իրականում դուք դեռ կանգնած եք նրա վրա:Ընդ որում շրջապատում էլ է այդպես ,ինպչես դուք ինքներդ ՝ անֆիբիաներ:

Задания к тексту ,,Счастливый мальчик,,

Вопросы и задания

Расскажи, каким образом мальчик получил волшебные ножницы и что он стал незамедлительно делать.

Мама мальчика велела ему чтобы он пошел ловить рыбу .Когда он ловил рыбу , он поймал одну трехцветную рыбу .Рыба попрасила отпустить его , а в замен даст ножницы , и всё ,что он ими вырежит станет настоящим .Потом мальчик сразу же стал резать одежду ,замок из листьев ,и рассказал об этом родителям.

2. Почему он вернул ножницы рыбке, и как мать отнеслась к его поступку?

Он вернул ножницы рыбке ,потому что он хотел быть свабодным ,а его мать все равно была рада .

3. Сказка называется «Счастливый мальчик». Когда же мальчик чувствовал себя счастливым?

Мальчик вернул нож рыбке ,потому что он хотел быть свабодным .Так как они были богатыми ,  всегда ему говарили : «Береги новую одежду, не валяйся в песке! Не пачкайся, не делай того, не делай этого!» .Мальчик скучал по старой жизни и вернул ножницы рыбе .И так стал счастливым.

4. В каких словах заключена главная мысль сказки? Прочти их.

 Ты теперь богат и знатен, но ведь богатство, не нажитое трудом, не приносит счастья и радости. 

5. Дополни словами из текста:
Мальчик побежал домой и вырезал из бумаги одежду для матери, отца и себя-. Облачившись в шелка и бархат, они отправились во дворец и зажили богаче всех соседей.
Ведь богатство, не нажитое трудом, не приносит счастья  и радости .
Когда он вернулся домой, на пороге старой лачуги стояла его мать. Она ждала сына и улыбалась своей прежней ласковой  улыбкой.

Գիտելիքի ստուգում

Թեմատիկ ամփոփիչ թեստ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)

1.Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստիչկա և ստացվում է

բնական հումքի վերամշակումից.

ա) նավթը գ) ջուրը

բ) ոսկին դ) օղին

2.Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանումո՞րն է հեղուկ.

ա) շաքարը գ) բուսական յուղը
բ) թթվածինը դ) կավիճը

3. Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րն է դասվում անկենդանմարմինների շարքը.

ա) ձին գ) արձանը

բ) ծաղկած ծառը դ) երեխան

4. Դիտելիս նյութի ո՞ր հատկության մասին է հնարավորգաղափար կազմել.

ա) ագրեգատային վիճակի գ) էլեկտրահաղորդականության

բ) խտության դ) ջերմահաղորդականության

5. Ստորև թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ.

ա) խտությունը գ) հալման ջերմաստիճանը

բ) թափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը

6. Հետևյալ նյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ(բնածին է).

ա) պլաստիլինը գ) գրաֆիտը

բ) գինին դ) սև ռետինը

7. Հետևյալ գոյականներից ո՞րը նյութական առարկա /ֆիզիկական մարմին/ չի

 բնորոշում.

ա) աստղ գ) սեղան

բ) մեխ դ) ապակի

 8.Հետևյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրմանառարկան.

ա) երկրաշարժերի կանխատեսում

 բ) մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում

գ) գրքի խմբագրում

դ) պարարտանյութերի արտադրություն

9.Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարածհետևյալ գործողություններից

ո՞րն է սխալ.

ա) օգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել

 բ) ձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպիքիթը


գ) փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել է կոյուղի
+

դ) սպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է թասակով

10. Ո՞ր եղանակը կընտրե՛ք աղաջրից մաքուր ջուր ստանալուհամար.

ա) թորում

 բ) բյուրեղացում

գ) զտում

դ) գոլորշիացում

Տանը

. Ընտրի՛ր «mediamax.am» լրատվական կայքի «գիտություն» բաժնից որևէ նյութ և գրի՛ր մտորումներդ դրանում արծարծված թեմայի մասին

Ես կարդացի ,,Սեւ խոռոչների եւ ջրի ալիքների տարածման տեսության հնարավոր կապը,, և ,,NASA-ն տիեզերանավ կուղարկի դեպի Արեգակ,, հոդվածները :Այդ երկու հոդվածները սկզբում ինձ գրավեցին և հետաքրքրեցին իրենց վերնագրերով:

,,Սեւ խոռոչների եւ ջրի ալիքների տարածման տեսության հնարավոր կապը,, հոդվածը պատմում է սև խոռոչների և ջրի ալիքների կապի մասին :Հոդվածում ասվում է ,որ հնարավոր է սև խոռոչը և ջրի ալիքների տարածման տեսությունը կապ ունեն:

,,NASA-ն տիեզերանավ կուղարկի դեպի Արեգակ,, հոդվածը պատմում է նրա մասին ,որ NASA-ն ցանկանում է տիեզերանավ ուղարկել դեպի Արեգակ:Հոդվածում ասվում է ,որ արեգակնային կայանը տիեզերական այնպիսի տարածք կհասնի, որը նախկինում չի հետազոտվել:Այս կայանը կկարողանա բացատրել աստղի շուրջ եղած մեծագույն առեղծվածները, այդ թվում՝ ինչու է Արեգակի պսակն ավելի շատ տաք, քան դրա մակերեսը

Տանը

Ընթերցի՛ր Վիլյամ Սարոյանի «Մարդկային Կատակերգություն» պատմվածքի տասնմեկերորդ գլուխը (Ճառ մարդկային քթի մասին)

. Պատմի՛ր հատվածը յոթ-ութ նախադասությամբ

Մի դասի ժամանակ ուսուցչուհին հարցնում էր աշակերտներից ,թե ինչ իմացան քթի մասին տեղեկություն :Հոմերը սովորական տեղեկություններ էր ասում ,բացի դրանից նաև անիմաստ տեղեկություններ :Որպես “պատիժ” ուսուցչուհին նրան ասաց ,որ քթի մասին ճառ պատմի:Երբ նա պատմում էր ճառը Ջոնը հետաքրքրությամբ և նախանձով լսում էր նրան:Ուսուցչուհին գոհ էր նրանից ,բայց չէր կարող թույլ տալ ,որ հռետորական արվեստը խանգարեր դասարանի կարգ ու կանոնը։Ուսուցչուհին պարտադրեց ,որ Հոմերը և Էքլին դասերից հետո մնան :Հոմերը ասաց ,որ վազքի մրցումի պետք է մասնակցի ,իսկ ուսուցչուհու համար մեկ էր:Իսկ վերջում երբ զանգը հնչեց բոլորը գնացին դուրս ,բացի Հոմերից և Էքլիից:

.Գրի՛ր քո ճառը քո ցանկացած թեմայի մասին

Ճառ մարդկային ձեռքերի մասին

Բոլոր մարդիկ ունեն ձեռքեր : Դա մեր շոշափելու զգայարանն է , և եթե այն չլինի, մարդու կյանքը շատ դժվար կլինյիՄարդ կարողանում է բարձրացնել իրեր իր ձեռքերի օգնությամբ ,նա կարող է գրել ձեռքի օգնությամբ,նկարել,շոշափել,մուտքագրել,իրերը տեղափոխել և այլ գործողություններ կատարել:Ձեռքի վրա գտնվում են մեր մատները , եղունգները և արմունկը: Ինչպես մարդու բոլոր մարմնի մասերը կարող են վնասվել, այնպես էլ ձեռքը:Ձեռքը համեմատած մեր այլ զգայանների հետ կարողանում է ստեղծագործել ,այն կարող է անել այն ինչի մասին մենք նույնիսկ չենք մտածել ,մնում է մեր ուղեղը մտածի այդ մտքի մասին և մեր ձեռքերը այն կպատրաստեն :Ձեռքերը մարդու կյանքում շատ մեծ դեր են խաղում ,և մենք պետք է հասկանանք դա :

Сочинение

Домашнее задание:  Напиши сочинение на одну из предложенных тем:

Как вирусы уничтожили интернет.

Как бы я жил без интернета

Если бы вирус уничтожил наш школьный сайт.

Жизнь с тетрадкой и ручкой….

Как бы я жила без интернета

Если честно то я немного хочу что бы не было интернета .Так жизнь была бы интересной ,мы  не стали бы сидеть  в Фейсбуке и стали бы играть ,веселиться. Не было бы Ютюба,Фейсбука и всего такого .Без интернета мы всегда были бы вместе ,из за интернета мы разделяемся. Все современные девочки седят в Инсаграме ,фоткают еду ,прируду и все вокруг ,и они наверно даже живут этим Инстаграмом. Иногда я спрашиваю маму что то ,а она не слушает ,в Фейсбуке “гуляет”. У нас всех есть зависимость от интернета .Без интернета жизнь была бы интересной ,веселой,спокойной.

Տանը

Կարդա՛ Լուիս Ֆերնանդուի «Քիթը» ստեղծագործությունը

. Վերլուծի՛ր ստեղծագործությունը: Վերլուծությանդ մեջ ներառիր նաև տվյալ հարցերի պատասխաները

. Ի՞նչ է խորհրդանշում քիթը

. Ո՞վ է, ինչպիսի՞ն է գլխավոր հերոսը

. Նկարագրիր կնոջը, աղջկան, շրջապատող հասարակությունը

. Ի՞նչ նոր անուն կտաս ստեղծագործությանը

. Ո՞րն է ստեղծագործության գաղափարը: Համաձա՞յն ես այդ գաղափարին:
Լուիս Ֆերնանդուի «Քիթը» ստեղծագործությունը շատ հետաքրքիր, զարմանալի և տարօրինակ ստեղծագործություն է : Այն պատմում է մի մարդու մասին ,մոտ քառասուն տարեկան ,մասնագիտությամբ ատամնաբույժ է ,ունի դուստր ,կին և երջանիկ ընտանիք :Մի օր նա տուն է գալիս արհեստական քթով , և բոլորը շատ զարմանում են, թե ինչու է նա այդպիսի բան արել: Նրա դուստրը նրա հետ զրուցելուց նրան հարցրեց ՝թե ինչու է նա այդ քիթը դնում , եթե այն ոչ մի բան չի փոխում, իմաստը ինչումն է ,իսկ հայրը պատասխանեց ,որ եթե այն բան չի փոխում ինչու՞ այն չկրել :Դրանից հետո բոլորը մտածում էին ,թե նա խելագարվել է ,և տարան հոգեբույժի մոտ :Նրա բոլոր հարազատները ,ընկերները և նույնիսկ իր կինը դստեր հետ հեռացան նրանից ,այդ քթի պատճառով :

Ինձ համար տարօրինակ թվաց և՛ գլխավոր հերոսի, և՛ իր բարեկամների արարքը ՝ինչու՞ է այդ մարդը “արհեստական” քիթ կրում , իմաստը ինչումն է ,իսկ նրա կինը և դուստրը , այն պատճառով ,որ նա “արհեստական” քիթ կրեց, նրանից հեռացան :Այդ երկու արարքները ես տարօրինակ և զարմանալի եմ համարում:

Գլխավոր հերոսը լուրջ ,զուսպ,նաև մեծ համբավ վայելող մարդ էր :Նրա կինը , աղջիկը և շրջապատը նրա հանդեպ հոգատար են :

Իմ կարծիքով այս ստեղծագործությունը կարելի է անվանել այսպես ՝ ,,Արտաքին փոփոխության հետևանքները,, :

Կարծում եմ ստեղծագործության իմաստը նրանում է ,որ արտաքին փոփոխությունը մարդու մեջ այնքան կարևոր չէ ,քան թե ներքին փոփոխությունը ,նաև այդ արտաքին փոփոխություների պատճառով պետք չէ առանձնանալ ,կամ բաժանվել իրարից:
. Դարձվածաբանական բառարանից գտի՛ր քթի մասին դարձվածքներ, դուրս գրիր բլոգում և սովորի՛ր դրանք

Քիթը սրբելու ժամանակ չունենալ-խիստ զբաղված լինել

Քթի առաջ-շատ մոտիկ

Մեկի հետ քիթ մռութով լինել-խռով լինել

Քիթը վեր-ինքնավստահ լինել

Задание с подежами

Дательный падеж.

  1. Образовать прилагательные от существительных в ед.числе сосна, река, осень, письмо, дом, класс поставить их в Д.п. Записать.

 Сосне,реке ,осени ,письму,дому ,классу

 

Предложный  падеж.

1.Подобрать к данным существительным однокоренные прилагательные, поставить их в П.п.

      Море- морской- о морском, солнце- солнечный, о солнце, мир-мирный-о мире, счастье-счастливый,о счастье, книга-книжный,о книге, журнал-журнальный,о журнале, дверь- дверной -о двери.

Склонение имен прилагательных  множественного  числа.

 

Записать. Подчеркнуть прилагательные во множественном числе, вставить окончания. Обозначить  их падеж.

    Над широкими полями летит самолет. За ним остается какой -то белый след. Это химия пришла помочь человеку бороться с сорными растениями. На химических заводах сделали ядовитые порошки и жидкости. Рассеют такой порошок над полем – и все сорные травы погибнут.

 

  1. Поставить данные существительные и прилагательные во мн.ч.

Море синие -моря синие, село ближнее…- сёла ближние, город большой-города большые, лес красивый –  леса красивые , новая квартира-новые квартиры, городская площадь-городские площади.

 

 

  1. Образовать от данных существительных однокоренные прилагательные во мн.ч.

    Лес- лесные, дорога- дорожные., море-морские., сад- садовые, город-городские, поле-полевые, дождь-дождевые, ночь- ночные, школа-школьные .

 

  1. Подобрать к выделенным существительным подходящие по смыслу прилагательные. Записать. Определить падеж .

    После дождевых дней опять пошли грибы. Они выглядывают из-под стеблей мокрой травы, из-под опавших листьев . Тут и стройные подберезовики, и  подосиновики с оранжевыми круглыми головками, и розовые волнушки, и еловые рыжики.