Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից

Եթե թելը այրենք ,ո՞ր դեպքում սայլակը չի շարժվի :

1.առաջին դեպքում

2.երկրորդ դեպքում

3.երրորդ դեպքում

Քարը ջարդելիս  բաժանվում է երկու մասի: Բեկորներից  մեկը ստանում է 12մ/վ արարագություն ,իսկ մյուսը 4մ/վ :Որ բեկորի զանգվածն է մեծ և քանի՞ անգամ:
Առաջին բեկորի զանգվածը մեծ է 48 անգամ:

Երկրորդ բեկորի զանգվածը մեծ է 48 անգամ:
Առաջին բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ:
Երկրորդ բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ:

Քանի՞ կգ -է պարունակում 0,035տ-ն :

0,35կգ

3,5կգ

35կգ

350կգ

3500կգ
Քանի՞ գրամ է պարունակում 0,35 կգ-ն:

0,35գ

3,5գ

35գ

350գ

3500գ
350գ արտահայտեք կգ-ով :

0,35կգ

3,5կգ

35կգ

350կգ

3500կգ
Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6ա նկարում պատկերված չափագլանով.

1000մլ

100մլ

250մլ

10մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը :

5մլ

2մլ

10մլ

50մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը:

60մլ

165մլ

940մլ

76մլ


Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6բ նկարում պատկերված չափագլանով

1000մլ

100մլ

250մլ

10մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը :

5մլ

2մլ

10մլ

50մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը:

60մլ

165մլ

940մլ

75մլ
Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6գ նկարում պատկերված չափագլանով.

1000մլ

100մլ

250մլ

10մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը :

5մլ

2մլ

10մլ

50մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը:

60մլ

165մլ

940մլ

75մլ
Հեղուկի ի՞նչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6դ նկարում պատկերված չափագլանով.

1000մլ

100մլ

250մլ

10մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը :

5մլ

2մլ

10մլ

50մլ
Ինչքա՞ն է չափագլանում գտնվող հեղուկի ծավալը:

60մլ

165մլ

940մլ

75մլLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s