Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից 9/10/17

 1. Նշել տարածքով ամենախոշոր 15 երկրները


 1. Նշել բնակչության թվով խոշոր 15 երկրները: Առանձնացնել այն երկրները, որոնք և տարածքով են խոշոր և բնակչությամբ: 1. Նշեք 5 սահմանադրական և 5 բացարձակ միապետություններ

 1. Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ է, նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը անբարենպաստ է: 


  Տրամաբանական խնդիրներ

  Օրինաչափություններ

  Խնդիր 1:Գտնել օրինաչափությունը և շարունակել հաջորդականությունը․

  1,1,2,3,5,8,…

  1,1,2,3,5,8,13

  Խնդիր 2:Գտնել օրինաչափությունները լրացնել բաց թողնված թվերը․

  ա)127 (230 ) 103

  227 (340 ) 113

  բ)    333  ( 3 )    3
  55  (2  )   5

  գ)  14    (451)   11
  4   (  49 )     9

  Խնդիր 3: Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում 50-ից մեծ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը:

  5-ով

  Խնդիր 4: Հանդիսատեսները կինոդահլիճից կարող են դուրս գալ նեղ և լայն դռներով: Եթե բացեն միայն նեղ դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 15 րոպեում, իսկ եթե բացեն միայն լայն դռները, ապա բոլոր հանդիսատեսները դուրս կգան 10 րոպեում: Պարզել, թե որքա՞ն ժամանակում դուրս կգան բոլոր հանդիսատեսները, եթե բացեն բոլոր դռները միասին:

  1/15+1/10=1/25

  Խնդիր 5: Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում  արտադրյալը․

  ա․ 15x25x15x25x15x25x15x25x15

  բ․16x26x36x46x56x66x76x86x96

  գ․ 1x2x3x4x5x….x98x99x100

  Դասարանական առաջադրանք 09/11/17

  Жил один суфийский мистик, который любил рисовать, и все критики его времени были против него. Каждый приходил к нему и показывал— Это неправильно и это неправильно.Он устал от всех этих людей, поэтому однажды перед домом он развесил все свои картины. Он пригласил всех критиков и сказал им прийти с кистями и красками, чтобы они могли исправить картины. Они критиковали достаточно; теперь пришло время действовать.Ни один критик не явился.Критиковать легко, исправлять трудно.

  Ապրում էր մի  սուֆիքսական միստիկ ,ով սիրում էր նկարել ,և բոլոր քննադատողները նրա ժամանակ նրան դեմ էին : Անեն մեկը անցնում էր և նրան ցույց էր տալիս. Սա սխալ է , և սա էլ է սխալ:Նա հոգնել էր այդ բոլոր մարդկանցից ,դրա համար էլ մի անգամ տան առաջ կախեց իր բոլոր նկարները :Նա հրավիրեց բոլոր քննադատներին  և ասաց նրանց գալ վրձիններով և ներկերով ,որպեսզի նրանք կարողանան ուղղել նկարները :Նրանք քննադատեցին՝ ժամանակն է ուղղել:Ոչ մի քննադատ չեկավ:Քննադատելը հեշտ է ,ուղղելը՝դժվար:

  Թարգմանեցին ՝ Աստղիկ Ավագյանը և Մանե Նուրջանյանը