Տնային առաջադրանք կենսաբանությունից

Դաս 8(13.11-17.11.17)

Պտերներ, դրանց կառուցվածքը, բազմացումը։

Լրացուցիչ առաջադրանք

Տրված նյութը թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ։

Պտերի բազմացումը

Պտերը բազմանում են սպոռերով :Ամառը հասուն բույսի տերևի ներքևի մասում ՝ սպորոֆիտում առաջանում են դարչնագույն տուբերկուլյոզներ :Տուբերկուլյոզների մեջ գտնվում են սպորանգիյներ ,որոնց մեջ աճում են սպոռեր :Աճած սպոռերը դուրս են գալիս սպորանգիյից և  քամու օգնությամբ տարածվում  :Եթե սպոռը ընկնում է այնտեղ ,որտեղ կան բարենպաստ պայմաններ այն սկսում է աճել և ձևակերպվում է փոքրիկ ,միքանի միլիմետր երկարություն ունեցող ,սրտի ձև ունեցող կանաչ ծիլ :Արմատներին այն ամրապնդվում է ռեզոիդների օգմությամբ ,կարող է ինքնուրույն գոյատեվել ,կարողանում է կատարել ֆոթոսինթեզ :Պտի ծիլը գամետոֆիտ է :Նրա ներքևի մասում առաջանում են արրական և իգական սպոռեր ,սպերմատազոիդներ և ձվաբջջիջներ :Ջրի վրայով գեմատազոիդը լող է տալիս ձվաբջջի մոտ , և կատարվում է վերարտադրողականություն ,որի արդյունքում առաջանում է զիգոտ :Զիգոտից զարգանում է սաղմը , այն ստանում է սնուցող նյութեր բուշերից :Այն աճում է ,կամաց-կապաց հայտնվում են “պատահական” արմատներ :Զարգացումը ընթանում է շատ կամաց , և անցնում է շատ տարիներ ,մինչև պտերի մոտ առաջանում են տերևներ ,և նա կարողանում է ձևավորել սպոռեր: