Մխիթարյան մաս 1,էջ 18

Տարբերակ 2

Հարց 1

Այն գիծը ,որը մարմինը գծում է շարժման ընթացքում ,անվանում են հետագիծ:

Պատ.՝ 2

Հարց 2

Մարմնի անցած ճանապարհ կոչվում է հետագծի այն հատվածի երկարությունը ,որը մարմինը անցնում է որոշակի ժամանակամիջոցներում :

Պատ.՝ 2:

Հարց 3

Շարժվող գնացքի վագոնում սեղանի դրված խնձորը տեղափոխվում է վագոնում քայլող ուղևորի նկատմամբ :

Պատ.՝ 1
Հարց 4

Ժամացույցի ճոճանակի շարժումը հավասարաչափ շարժում է :

Պատ.՝ 2

Տարբերակ 3

Հարց 1

Այն գծի երկարությունը ,որը մարմինը անցնում է որոշ ժամանակամիջոցներում անվանում են ՝ հետագիծ:

Պատ.՝ 2
Հարց 2

Մարմնի դիրքի փոփոխությունը այլ մարմնի նկատմամբ անվանում են մեխանիկական շարժում:

Պատ.՝ 2
Հարց 3

Երբ հեծանիվը ընկնում է բլրից ,նրա շղթան ոտնակների պտտման դեպքում  գտնվում են շարժման մեջ կմախքի նկատմամբ:

Պատ.՝ 4
Հարց 4

???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s