Տնային առաջադրանք

տենչանք – երազանք

բարեհամբավ – լավ համբավ ունեցող

իրազեկ – տեղեկացված

կռթնել – հենվել

նշմարվել – երևալ

անձկություն – տխրություն

խրախճանք – ուրախություն

ծածուկ – թաքուն

ակունք – սկիզբ

մեղանչել – մեղք գործել

ապավինել – մեկի պաշտպանության տակ մտնել

հյուղակ – տնակ

ակնածանք – հարգանք 

պատկառանք – հարգանք

վին – երաժշտական գործիք

խսիր – եղեգից հյուսված կարպետ

վրդովվել – բարկանալ

դյութիչ – գերող

զանազանել – տարբերել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s