Վ. Ի. Լուկաշիկի խնդրագրքից խնդիրների լուծում

Վարժություն .113

V=36 կմ/ժ
___________

V (մ/վ)-?
Լուծում

V= 36 կմ/ժ

36×1000մ/3600վ=10մ/վ

Վարժություն. 114

V1=7,9 կմ /վ

V2=11,2 կմ/վ

V3=16,7 կմ/վ

_____________

V(մ/վ ,կմ/վ) -?
Լուծում

V1=7,9 կմ/վ=7,9×1000/վ=7900 մ/վ

V2=11,2 կմ/վ=11,2×1000/վ=11200 մ/վ
V3=16,7 կմ/վ=16,7×1000/վ=16700 մ/վ

V1=7,9 կմ/վ=7,9×կմ/1/3600ժ=7,9կմ/3600 կմ/ժ=11200կմ/ժ

V2=11,2 կմ/վ=11,2×1000մ/վ=11200 մ/վ

V2=11,2×3600=42320 կմ/ժ
Վարժություն .115

S=2700կմ=2700000 մ

T=1ժ-3600 վ

V2=715  մ/վ

_______________

Համեմատել V-երը
Լուծում

V1=S/t=2700000մ/3600վ=750 մ/վ

V1>V2