Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից

Որո՞նք են տնտեսության զարգացման նախադրյալները

Տնտեսության զարգացման նախադրյալներն են ՝ բնական ռեսուրսները ,բնական պայմանները:

Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը

ա) գյուղատնտեսությունն է-Կանադա ,Աբստրալիա,ԱՄՆ,Ֆրանսիա ,Գերմանիա

բ) արդյունաբերությունն է-Ճապոնիա,Իտալիա,ԱՄՆ,Ֆրանսիա ,Գերմանիա

գ) սպասարկման ոլորտն է-Դանիա ,Ավստրիա,ԱՄՆ,Ֆրանսիա ,Գերմանիա

Ի՞նչ ազդեցություն  ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա: 

Ինչքան շատ  աշխատանքի ունակ բնակչություն կա ըստ տարիքի ,այնքան էլ շուտ կզարգանա տնտեսությունը:

​Изменение прилагательных в падежах

Изменение прилагательного.

 1. Поставь в нужном падеже имя прилагательное. Записать. Выделить окончание.

Загорели под лучами (горячее июльское) горячего июльского  солнца. Дошли до (дальнее лесное) дальнего лесного  озеро. Проснулись от (долгий зимний) долгого зимнего сна.

 

 1. Составь с каждой парой слов предложения, употребляя данные существительные и прилагательные в Р.п., с предлогами или без предлогов.

    Раннего утра, нового дома, отважного героя.

С раннего утра у меня было хорошее настроение .

У нового дома красивая детская площадка .

У отважного героя есть много орденов и медалей .

 

 1. Вставить пропущенные окончания им.прилагательных и объяснить их написание. Составить предложение и записать.

Чистые холодные воды. У рыжие шустрые белки.

 Весной в ручей текут чистые холодные воды .

У опушки леса прыгают рыжие шустрые белки.

Дательный падеж.

 1. Образовать прилагательные от существительных в ед.числе сосна, река, осень, письмо, дом, класс поставить их в Д.п. Записать.

Я прислонился к сосне.

Мы быстро шли к реке.

Каждый раз я удивляюсь осени.

Почтальон показался у двери,не к письму ли?

Ближе к дому находится магазин .

Учительница обратилась к классу .

  Տանը

  Մի մարդ, ում անունը Լուիջի էր, որոշեց պատերազմել իր թշնամի Ալբերտոյի հետ: Նա գնաց հրացանների խանութ և մի հրացան վերցրեց : Նրանից հարցրեցին, թե ինչի համար է նա վերցնում այդ հրացանը, և նա ասաց , որ ցանկանում է պատերազմել: Նրան ասացին, որ պատերազմի համար պետք է բոլորին սպանի ՝ Ալբերտոյին նույնպես : Բայց Լուիջիին դուր չեկավ, բայց նա վերջ ի վերջո սպանեց Ալբերտոյին և դատվեց:
  Լուիջին սիրում էր պնդել այն, թե ինչ է մտածում ինքը: Նա շատ անհամբեր է , իր ուզածին հասնում է , նաև նա քիչ թե շատ ,բայց խիղճ ունի :
  Դուրս գրիր այն հատվածները, որոնք կարևորել ես: Հիմնավորի՛ր ընտրությունդ:
  Սակայն, նախքան Լուիջին Ալբերտոյին կգտներ, թշնամիները հանձնվեցին: Խղճի խայթ էր զգում, որ զուր տեղն այդքան մարդ է սպանել, ու քանի որ խաղաղություն էր կնքվել, իր բոլոր մեդալները լցրեց մի տոպրակի մեջ և պտտվեց թշնամիների երկրում և դրանք նվիրեց մեռածների զավակներին ու կանանց:
  Ընտրեցի հետևյալ հատվածը ,որովհետև այս հատվածում ցույց է տալիս , որ Լուիջին խիղճ ունի :
  Ցույց տուր պատմվածքի մեջ արտահայտված.

  զավեշտը-չկար


  -ողբերգությունը-ողբերգությունը այն էր ,որ  և՛  Ալբերտոն, և՛ Լուիջին մահացան :