Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից

Որո՞նք են տնտեսության զարգացման նախադրյալները

Տնտեսության զարգացման նախադրյալներն են ՝ բնական ռեսուրսները ,բնական պայմանները:

Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը

ա) գյուղատնտեսությունն է-Կանադա ,Աբստրալիա,ԱՄՆ,Ֆրանսիա ,Գերմանիա

բ) արդյունաբերությունն է-Ճապոնիա,Իտալիա,ԱՄՆ,Ֆրանսիա ,Գերմանիա

գ) սպասարկման ոլորտն է-Դանիա ,Ավստրիա,ԱՄՆ,Ֆրանսիա ,Գերմանիա

Ի՞նչ ազդեցություն  ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա: 

Ինչքան շատ  աշխատանքի ունակ բնակչություն կա ըստ տարիքի ,այնքան էլ շուտ կզարգանա տնտեսությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s