Տնային առաջադրանք կենսաբանությունից Դաս 9(20.11-24.11.17)

Մերկասերմերի կառուցվածքը, բազմացումը,, բազմացումը անգլերեն լեզվով:

Լրացուցիչ առաջադրանք

Ինչու են այս բույսերը անվանվում մերկասերմներ, բացատրել դրանց դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:


Մերկասերմ բույսերը ունեն արմատներ ,ցողուններ ,տերևներ  : Նրանք բազմանում են սերմերով :Գարնանը փոշեհատիկները  արրական կոներից տեղափոխվում են իգական կոնի  սերմնաբողջերի վրա ,և տեղի է ունենում փոշոտում:Փոշեհատիկը  փոշեմուտքով թափանցում է սերմնաբողբոջ  :Հետո իգական թեփուկները խեժով  կպչում են և ամուր փակվում :Ձվաբջջի հասունացման պահին փոշեհատիկը ծլում է ,փոշեխողովակով երկու սպերմանները հասնում են սերմնաբողբոջում գտնվող արքեգոնիումին : Նրանցից մեկը միանում  է ձվաբջջին և կատարվում է բեղմնավորում ,առաջանում է զիգոտ :  Զիգոտից առաջանում է սազմը,իսկ սաղմաբողբոջից սերմը :Սերմերը կոների թեփուկների վրա  դասավորված են զույգ-զույգ ,բաց վիճակում ՝ մերկ ,որի պատճառով էլ բոլոր փշատները կոչվում են մերկասերմեր :Իգական կոները աստիճանաբար են աճում :Սկզբում նրանք կանաչավուն են ,հետո երբ հասունանում է , դառնում են դարչնագույն :Կոները թաղանթաթևերի օգնությամբ ,քամու միջոցով տարածվում են :Բարենպաստ պայմաններում սերմը աճում է և առաջանում է նոր բույս :Մերկասերմ բույսերը մարդկանց նույնպես պետք են ,օրինակ ՝ մերկասերմ բույսերի բնափայտը թանկարժեք հումք է ,եղևնու բնափայտից թուղթ են ստանում ,սոճու բնափայտից ՝ շինանյութ :

Տանը

Ստեղծագործական աշխատանք 

Աշուն է, անձրև 

Ես այն եմ եղել 

Անունդ տալիս 

Այլ թեմա 

Փոթորիկ 

Աշունը եկավ ,փոթորիկ բերեց , 

Անձրև ,քամի , բուքը եկան , 

Աշունը գնաց ՝ փոթորիկը լռեց , 

Անձրև,քամի ,բուքը փախան : 

Աշնան ուժեղ փոթորիկը ,հանկարծ, 

Զայրացավ ու ուժեղացավ,

Ծառերը մերկացան ,ու չդիմացան , 

Աշնան փոթորկին ,ու հեռացան ՞

. Սյունակներում դեմ դիմաց գրված բառերից ընտրելով մեկական արմատ և տրված վերջածանցներից մեկը՝ կազմելով վեց բարդ ածանցավոր բառ։ 

Բնագետ խճանկար ենի —նկարիչ 

Արևամուտ շրջադարձ ություն — արևային

Հրաշամանուկ արհեստավարժ ան — մանկություն

Երկրագունդ առատաձեռն իչ — անձեռ

Նորավեպ հեքիաթասաց ային — հեքիաթային

Ամանոր հնակարկատ որդ — հնություն

. Կազմի՛ր հինգական նախադասություն բացառական (ից, ուց), գործիական (ով, ամբ) և ներգոյական (ում) հոլովներով: 

Մեսրոպից ձախ կա մի գեղեցիկ արձան:

Մուրճով մեխը խփեցի պատի մեջ :

Խոհանոցում մայրիկը ճաշ է եփում :

Մկրատով կտրեցի թուղթը :

Տարեց կինը դժվարությամբ տեղաշարժվեց: