Տանը

Ստեղծագործական աշխատանք 

Աշուն է, անձրև 

Ես այն եմ եղել 

Անունդ տալիս 

Այլ թեմա 

Փոթորիկ 

Աշունը եկավ ,փոթորիկ բերեց , 

Անձրև ,քամի , բուքը եկան , 

Աշունը գնաց ՝ փոթորիկը լռեց , 

Անձրև,քամի ,բուքը փախան : 

Աշնան ուժեղ փոթորիկը ,հանկարծ, 

Զայրացավ ու ուժեղացավ,

Ծառերը մերկացան ,ու չդիմացան , 

Աշնան փոթորկին ,ու հեռացան ՞

. Սյունակներում դեմ դիմաց գրված բառերից ընտրելով մեկական արմատ և տրված վերջածանցներից մեկը՝ կազմելով վեց բարդ ածանցավոր բառ։ 

Բնագետ խճանկար ենի —նկարիչ 

Արևամուտ շրջադարձ ություն — արևային

Հրաշամանուկ արհեստավարժ ան — մանկություն

Երկրագունդ առատաձեռն իչ — անձեռ

Նորավեպ հեքիաթասաց ային — հեքիաթային

Ամանոր հնակարկատ որդ — հնություն

. Կազմի՛ր հինգական նախադասություն բացառական (ից, ուց), գործիական (ով, ամբ) և ներգոյական (ում) հոլովներով: 

Մեսրոպից ձախ կա մի գեղեցիկ արձան:

Մուրճով մեխը խփեցի պատի մեջ :

Խոհանոցում մայրիկը ճաշ է եփում :

Մկրատով կտրեցի թուղթը :

Տարեց կինը դժվարությամբ տեղաշարժվեց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s