Задания к тексту ,,Счастливый мальчик,,

Вопросы и задания

Расскажи, каким образом мальчик получил волшебные ножницы и что он стал незамедлительно делать.

Мама мальчика велела ему чтобы он пошел ловить рыбу .Когда он ловил рыбу , он поймал одну трехцветную рыбу .Рыба попрасила отпустить его , а в замен даст ножницы , и всё ,что он ими вырежит станет настоящим .Потом мальчик сразу же стал резать одежду ,замок из листьев ,и рассказал об этом родителям.

2. Почему он вернул ножницы рыбке, и как мать отнеслась к его поступку?

Он вернул ножницы рыбке ,потому что он хотел быть свабодным ,а его мать все равно была рада .

3. Сказка называется «Счастливый мальчик». Когда же мальчик чувствовал себя счастливым?

Мальчик вернул нож рыбке ,потому что он хотел быть свабодным .Так как они были богатыми ,  всегда ему говарили : «Береги новую одежду, не валяйся в песке! Не пачкайся, не делай того, не делай этого!» .Мальчик скучал по старой жизни и вернул ножницы рыбе .И так стал счастливым.

4. В каких словах заключена главная мысль сказки? Прочти их.

 Ты теперь богат и знатен, но ведь богатство, не нажитое трудом, не приносит счастья и радости. 

5. Дополни словами из текста:
Мальчик побежал домой и вырезал из бумаги одежду для матери, отца и себя-. Облачившись в шелка и бархат, они отправились во дворец и зажили богаче всех соседей.
Ведь богатство, не нажитое трудом, не приносит счастья  и радости .
Когда он вернулся домой, на пороге старой лачуги стояла его мать. Она ждала сына и улыбалась своей прежней ласковой  улыбкой.

Գիտելիքի ստուգում

Թեմատիկ ամփոփիչ թեստ (ստուգե՛ք ինքներդ ձեզ)

1.Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստիչկա և ստացվում է

բնական հումքի վերամշակումից.

ա) նավթը գ) ջուրը

բ) ոսկին դ) օղին

2.Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանումո՞րն է հեղուկ.

ա) շաքարը գ) բուսական յուղը
բ) թթվածինը դ) կավիճը

3. Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րն է դասվում անկենդանմարմինների շարքը.

ա) ձին գ) արձանը

բ) ծաղկած ծառը դ) երեխան

4. Դիտելիս նյութի ո՞ր հատկության մասին է հնարավորգաղափար կազմել.

ա) ագրեգատային վիճակի գ) էլեկտրահաղորդականության

բ) խտության դ) ջերմահաղորդականության

5. Ստորև թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ.

ա) խտությունը գ) հալման ջերմաստիճանը

բ) թափանցիկությունը դ) այրվելու ունակությունը

6. Հետևյալ նյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ(բնածին է).

ա) պլաստիլինը գ) գրաֆիտը

բ) գինին դ) սև ռետինը

7. Հետևյալ գոյականներից ո՞րը նյութական առարկա /ֆիզիկական մարմին/ չի

 բնորոշում.

ա) աստղ գ) սեղան

բ) մեխ դ) ապակի

 8.Հետևյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրմանառարկան.

ա) երկրաշարժերի կանխատեսում

 բ) մարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում

գ) գրքի խմբագրում

դ) պարարտանյութերի արտադրություն

9.Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարածհետևյալ գործողություններից

ո՞րն է սխալ.

ա) օգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել

 բ) ձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպիքիթը


գ) փորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել է կոյուղի
+

դ) սպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է թասակով

10. Ո՞ր եղանակը կընտրե՛ք աղաջրից մաքուր ջուր ստանալուհամար.

ա) թորում

 բ) բյուրեղացում

գ) զտում

դ) գոլորշիացում

Տանը

. Ընտրի՛ր «mediamax.am» լրատվական կայքի «գիտություն» բաժնից որևէ նյութ և գրի՛ր մտորումներդ դրանում արծարծված թեմայի մասին

Ես կարդացի ,,Սեւ խոռոչների եւ ջրի ալիքների տարածման տեսության հնարավոր կապը,, և ,,NASA-ն տիեզերանավ կուղարկի դեպի Արեգակ,, հոդվածները :Այդ երկու հոդվածները սկզբում ինձ գրավեցին և հետաքրքրեցին իրենց վերնագրերով:

,,Սեւ խոռոչների եւ ջրի ալիքների տարածման տեսության հնարավոր կապը,, հոդվածը պատմում է սև խոռոչների և ջրի ալիքների կապի մասին :Հոդվածում ասվում է ,որ հնարավոր է սև խոռոչը և ջրի ալիքների տարածման տեսությունը կապ ունեն:

,,NASA-ն տիեզերանավ կուղարկի դեպի Արեգակ,, հոդվածը պատմում է նրա մասին ,որ NASA-ն ցանկանում է տիեզերանավ ուղարկել դեպի Արեգակ:Հոդվածում ասվում է ,որ արեգակնային կայանը տիեզերական այնպիսի տարածք կհասնի, որը նախկինում չի հետազոտվել:Այս կայանը կկարողանա բացատրել աստղի շուրջ եղած մեծագույն առեղծվածները, այդ թվում՝ ինչու է Արեգակի պսակն ավելի շատ տաք, քան դրա մակերեսը