Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից

  1. Որո՞նք են արդյունաբերության հին և նոր ճյուղերը:

 Արդյունաբերության հին ճյուղերից են ՝ մետաղաձուլությունը ,թեթև արդյունաբերությունը ,իսկ նոր ճյուղեր են էլեկտրաէներգետիկան, մեքենաշինության ճյուղերի մեծ մասը և քիմիան:


  1. Նշեք արդյունաբերության այն ճյուղերը, որոնք դուք առաջնային եք համարում:

Բոլոր ճյուղերը:

  1. Որո՞նք են արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները:


Արդյունաբերության զարգացման նախադրյալներն են ՝ռեսուրսները և բնական պայմանները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s