Страх

​Страх это индивидуальная эмоция, возникающая при наступлении или предвкушении грозящих реальных или воображаемых трудноразрешимых ситуаций.У каждого из нас есть страх .На пример у меня .Я боюсь змей и одиночества .Я ненавижу змей ,потаму что они мерзкие ,опасные .Даже когда я вижу по телевизору змей ,я боюсь их .Боюсь одиночодиночества ,потаму что не хочу быть одной ,не хочу потерять близких .Самый банальный и быстрый способ избавления от сраха ,это избежать его .Например у вас аэерофобия (то есть вы боитесь высоты) ,вы можете  отказаться от авиа полетов и пользоваться исключительно наземными видами транспорта.

Wishes

New year is coming and I think that 2018 will be one of the most successful year .Have a smile on your face ,and be happy .Have a good year !
New Year is coming ,

Your simle is shining,

Full of happiness and joy,
Have a good year with a nice  toy.

Դասարանական առաջադրանք 20/12/17

Տեքստի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի (օգտվի՛ր ավելի առավել, պակաս,նվազ, ամենից բառերից ու ամենա-, (ա) գույն մասնիկներից):

Գիտությանը հայտնի-ամենահայտնի շնաձկների 250 տեսակներից խոշոր- ամենախոշոր կետաշնաձուկն է, որը կարող է մինչև 15 մ երկարություն ունենալ: Սպիտակ վիթխարի շնաձուկը փոքր-ավելի փոքր է, կարող է ունենալ մինչև 11 մ երկարություն: Բայց դրա փոխարեն նա սարսափելի-ամենասարսափելի , է:

Երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շնաձկերի դեմ պայքարի արդյունավետ-ամենաարդյունավետ միջոցներ բացահայտելու համար քիմիական ավելի քան 70 միացություն փորձարկվեց: Արդյունավետը քացախաթթվային  պղինձ պարունակող միացությունն էր. դրանով թունավորված շնաձուկն էլ չի հետաքրքրվում կերով: Բայց ատլանտյան շնաձկների վրա փոձարկված միջոցները արդյունավետ-ավելի արդյունավետ եղան խաղաղօվկիանոսյան տեսակների դեմ օգտագործելիս (շնաձկների մի քանի տեսակների վրա դրանք ընդհանրապես ոչ մի ազդեցություն չունեցան):

Տեքստի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի: Ընդգծի՛ր այն ածականները, որոնք համեմատության աստիճան չեն կարող ունենալ:

Էլեկտրական օձաձուկը էլեկտրականության կենդանի կրողներից հայտնին-ամենահայտնին  է, բայց կան էլի 500 ձկնատեսակներ, որոնք ունեն այդ հատկությունը, թեև պակաս զգալի չափով: Էլեկտրական պարպման միջոցով այդ ձկները խլացնում են որսը և  ահաբեկում վտանգավոր -քիչ վտանգավոր գիշատիչներին: Էլեկտրական պարպման հարվածային  ուժը կախված է օձաձկան չափերից: Երկարը-ամենաերկարը հարավամերիկյան օձաձկներն են, որոնք ունեն գրեթե երեք մետրանոց երկարություն:

Дома

1.Найдите в шуточном стихотворении известного лингвиста Б.Ю. Нормана существительные, в которых допущена ошибка в их родовой принадлежности.

Слыхали эту новость?
У нас в шкафу живёт

Тот, кто любую овощ,-Любой 
Любой продукт сжуёт.
Он яблок, помидору-яблоко ,помидор
И всю картофель съест,-весь 

Баранок без разбору-Баранки  

Умнёт в один присест.
Прожорлив, как собака,
Тот, кто живёт в шкафу:
Пропали тюль и тапок,-тапки
И туфель на меху.-туфли
Он съел жилету кунью-жилетку 

И дедовский папах,-дедовскую папаху


Персолем
и шампуньюперсолью,шампунем

Который весь пропах.
Так кто ж ту путь проделал- тот
Из шкафа в антресоль?

Мыш ненасытный
, где он?мышь ненасытная ,она

Где он, огромный моль?-она,огромная

Вы скажете: не верим!
Чтоб всё пустить в труху?
…Но есть обжора Время –
Вот кто живёт в шкафу.

Դասարանական աշխատանք

. Ա խմբի գոյականներից ածականներ ստացի՛ր Բ խմբի ածականակերտ ածանցների միջոցով:

Ա. Տուն,  գույն, ոսկի, երկաթ, համ:
Բ. Ան, դժ, յա, ատ, եղեն, եղ:

Անտուն,գունատ,ոսկյա,երկաթյա,համեղ:

. Կազմի՛ր նախադասություններ՝ գործածելով հետևյալ ածականները դրական, բաղդատական և գերադրական աստիճաններով.

ընդունակ, պայծառ, խիզախ, նուրբ, մաքուր, խրթին

Ընդունակ-ընդունակ,ավելի ընդունակ ,ամենաընդունակ

Պայծառ-պայծառ,ավելի պայծառ,ամենապայծառ

Խիզախ-խիզախ ,ավելի խիզախ,ամենախիզախ

Նուրբ-նուրբ,ավելի նուրբ ,ամենանուրբ

Մաքուր-մաքուր,ավելի մաքուր,ամենամաքուր

Խրթին-խրթին ,ավելի խրթին ,ամենախրթին

. Տվյալ բայերով կազմի՛ր ածականներ, ապա բառակապակցություններ.

դյութել, ընկեր, բաղձանք, թախիծ, հնչյուն, մայր, սիրտ

Դյութել-դյութիչ-դյութիչ գիշեր

Ընկեր-ընկերական-ընկերական աշխատանք

Բաղձանք-բաղձալի-բաղձալի հայրենիք

Թախիծ-թախծոտ-թախծոտ օր

Հնչյուն-հնչեղ-հնչեղ երաժշտություն

Մայր-մայրական-մայրական սեր

Սիրտ-սիրային-սիրային ստեղծագործություն

Homework

I liked that story ,it was very interesting .It was about Mr. Scrooge ,who didn’t like Christmas .Once at Christmas eve the ghost of Christmas came to Mr. Scrooge. He took him to his childhood .He was reading a book alone ,because his parents left him .Then the ghost of the Christmas present came to Mr. Scrooge .He took him to a poor family .Every member of that family was very happy .Mr. Scrooge was shocked and said “How can they be happy? They are poor.” Then the ghost of the Christmas present answered “It’s Christmas “.Then the ghost of Christmas future came  to Mr. Scrooge. He took him to his own funeral .Nobody came to his funeral. So then Mr. Scrooge said ” Give me a chance to change my future “. And the ghost disappeared .Christmas morning finally arrived .So Mr. Scrooge helped people ,and took care of them .He invited every one for a Christmas party at his house ,with presents for all of them. Each of them was shocked .And then Mr. Scrooge became the most loved man in town . 


The moral of the story, A Christmas Carol is you can’t buy happiness with money, and without family or friends we are alone in this big world.

,,Ի՞նչն է հանճարին դարձնում հանճար ,, հոդվածի վերլուծություն

Ես կարդացի ,,Ի՞նչն է հանճարին դարձնում  հանճար ,, հոդվածը:Այն շատ հետաքրքիր ,ուսումնալից հոդված է :Հոդվածը պատմում է մեզ հայտնի հանճարների մասին ,և պատմում է ,թե ինչն է մարդուն հանճար դարձնում:

Հոդվածի մեծ մասը հանճար Լեոնարդո դա վինչիի մասին էր :Հոդվածում ասվում է ,որ հանճարները սովորական բաներին այլ կերպ են դիտում ,և այդպես նրանց մոտ առաջանում են նոր մտքեր : 

Հանճար լինելու համար պարտադիր չէ ամենինչում առաջինը լինել ,դու կարող ես շատ լավ նկարել ,բայց շատ վատ իմանալ հանրահաշիվ ,և ապագայում դառնաս հանրահայտ նկարիչ:

Ատոմ

1.Ատոմը դա նյութի փոքրագույն մասնիկն է:

2.Ատոմ բառը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է անբաժանելի :Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ ,և` ատոմները , և` մոլեկուլները պահպանվում են , իսկ քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են , իսկ ատոմները պահպանվում են : Դրա համար ատոմը քիմիապես անբաժանելի մասնիկ է : 
3.Ատոմները միանալիս առաջացնում են մոլեկուլներ :
4.Եվ ատոմները , և  մոլեկուլները գտնվում են անընդհատ շառժման մեջ : Շարժումը արագացնելու համար , պետք է խառնել , կամ ջերմաստիճանը բարձրացնել :
5.Նույն տեսակի ատոմների միացումից առաջանում են պարզ նյութեր :Երկու և ավելի տեսակի ատոմների միացումից առաջանում են բարդ նյութեր :

6. Տարրը որոշակի ատոմների տեսակ է :

7.Ատոմները կազմված են միջուկից :Միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից և չեզոք նեյտրոններից :Միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոնները:

8.Ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է ,որովհետև պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը հավասար է :

9.Պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը միշտ հավասար են ,և հավասար են տարրի կարգաթվին :

Ատոմա-մոլեկուլային տեսության ստեղծման պատմությունը

Ցանկացած նյութ կամ իր կազմված է ատոմներից :Հաճախ ատոմները  միավորված են խմբերում  որոնց անվանում են ՝ մոլեկուլներ:Ատոմները նյութի փոքրագույն մասնիկներն են ,որոնց անհնար է տեսնել անզեն աչքով, միշտ շարժման մեջ են:Նրանց անհնար է բաժանել մասնիկների :«Ատոմ» անվանումը տրվել է հին հունական փիլիսոփայի  կողմից:Ատոմ բառը եկել է հունարեն ատոմոս բառից ՝ նշանակում է անբաժանելի:Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ ,և` ատոմները , և` մոլեկուլները պահպանվում են , իսկ քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են , իսկ ատոմները պահպանվում են : Դրա համար ատոմը քիմիապես անբաժանելի մասնիկ է : Եվ ատոմները , և  մոլեկուլները գտնվում են անընդհատ շառժման մեջ : Շարժումը արագացնելու համար , պետք է խառնել , կամ ջերմաստիճանը բարձրացնել :Ատոմները կազմված են միջուկից :Միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից և չեզոք նեյտրոններից :Միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոնները:Ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է ,որովհետև պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը հավասար է :Պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը միշտ հավասար են ,և հավասար են տարրի կարգաթվին:Միջուկի գոյությունը հայտնաբերել է ՝ Է.Ռեզերֆորդը ,իսկ նեյտրոնի գոյությունը հայտնաբերել է ֆիզիկոս Ջեյմս Չեդվիկը :

Աշխարհագրության տնային առաջադրանք

  1. Ի՞նչ դեր ունի մետղաձուլությունը ժամանակակից կյանքում և տնտեսության մեջ: 

Շատ մեծ ,քանի որ մետաղով պատրաստվում են ՝ մեքենաները ,տեխնիկան ,հռթիռաշինություննները ,և այլն :

  1. Ի՞նչպիսի փոխադարձ կապեր կան մեքենաշինության և մետաղաձուլության միջև:

Մետաղաձուլությամբ ստանում են ՝մետաղներ,որոնց օգնությաբ կարելի է ստեղծել մեքենաներ ,որոնց օգնությամբ էլ կարելի է ավիլ լավ հետազոտել մետաղաձուլությունը:

  1. Քարտեզի վրա նշել այն երկրները, որոնք առաջատար են մեքենաշինության ոլորտում: