Սպիրտի թորումը քիմիական սառնարանի միջոցով

Սպիրտի թորումը քիմիական սառնարանի միջոցով

Կլորատակ կոլբի, հաճախ  էլ`  այսպես  կոչված Վյուրցի կոլբի  մեջ  լցնել եմ   թորվող  հեղուկը, ընդորում` հեղուկի  ծավալը  չպետք է  գերազանցի  կոլբի  ծավալի  ²/3-ը, այսպես`հեղուկը  դուրս  կշարժվի: Կոլբը միացվում  է  սառնարանին, թեք  խողովակն  իջեցվում  է  ընդունիչ  կոլբի  մեջ:Թորվող  հեղուկով  կոլբի  ներսի  ջերմաստիճանին  հետևում  են  կոլբի բերանին  խցանով  ամրացված  ջերմաչափի  միջոցով: