Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից  07/12/17

  1. Քարտեզի վրա նշել նավթ, գազ և ածուխ արդյունահանող առաջատար երկրները: 

Նավթ

Գազ

Ածուխ

  1. Ի՞նչ դեր ունի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը տնտեսության զարգացման գործում:

Եթե չլինի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը ,ապա ոչմի մեքենա չի աշխատի ,հոսանք չի լինի ,և դրանից կարելի է ասել ,որ  վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը շատ մեծ դեր է կատարում տնտեսությունը զարգացնելու մեջ:  1. Որո՞նք են վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները: 

Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերության զարգացման նախադրյալներից են ռեսուրսները ,բնական պայմանները և աշխատող անձնակազմը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s