Դասարանում 11/12/17

. Կազմի՛ր տասը ծիծաղաշարժ, երևակայական բառազույգեր, որոնցում օգտագործի՛ր ածականներ:

Հիվանդ կաղամբ

Երկերեսնի առյուծ

Կլոր եռանկյուն

Սպիտակ տուն

Տաք ձմեռ

Երկարապոչ փիղ

Ֆանտաստիկ անձեռոցիկ

Ռոմանտիկ ոչիլ

Կարմիր վարունգ

Ընդգծված բառերն ու բառակապակցությունները փոխարինի՛րհամապատասխան ածականներով:
Հայոց աշխարհում՝ Արարատի դաշտի հարավում, մի հրաշքով լի-հրաշալի ու ձեռքով չկերտված-անձեռնակերտ կոթող կա: Դա Արարատն է երկինք սլացող,-երկնասլաց մեկուսի:  Մասիսն ու Սիսը հանգած հրաբուխներ են: Մասիսի ժայռերով պատված-ժայռապատ գագաթը ծածկված է հավերժական ձյունով: Սսի գագաթի մասը նույնպես քարերով ծածկված- քարածածկ է: Լանջերը կտրտված են ճառագայթի ձև ունեցող-ճառագայթաձև ձորակներով ու հեղեղատներով: Լանջերին խոտով առատ-խոտառատ արոտներ ու թփուտներ կան. ներքևի գոտում՝ այլևայլ թռչուններ ու կենդանիներ: Հնում լեռը հռչակված էր որպես արքաների որսատեղի:

Մասիսը զերծ չի մնացել բնության աղետներից: Նրա հյուսիս-արևելքի-հյուսիսարևելյան լանջի խորխորատը՝ հայտնի «Մասյաց վիհ» անունով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s