Տանը

Սովորի՛ր բանաստեղծությունը անգիր

Թե աշխարհում փակ դռներ կան, թող որ բացվեն այս գիշեր,

Ու Նոր տարին նոր խնդությամբ թող ներս մտնի այս գիշեր,

Թե կան դատարկ, համր տներ`մանկան ճիչով թող լցվեն,

Ով փնտրում է սրտանց մեկին`հանկարծ գտնի այս գիշեր:

Թե կան լացող, տխուր աչքեր, թող ծիծաղեն այս գիշեր,

Կանչող ձեռքերն իրար հասնեն, հրաշք ապրեն այս գիշեր:

Թե կան սրտեր` չար նախանձով, դառնան բարի ու ներող,

Եվ ուրիշի ուրախ կյանքով խանդավառվեն այս գիշեր:

Թե մոլորված անցորդներ կան, դարձի թող գան այս գիշեր,

Սրբագործված սիրով մտնեն իրենց օջախն այս գիշեր,

Թե կան բախտի փշոտ ճամփեք, թող ծաղկունքով կանաչեն

Ու երջանիկ սպասումով բոլորն արբեն այս գիշեր…

Թե աշխարհում պանդուխտներ կան, թող տուն դառնան այս գիշեր,

Հայրենական հավերժությամբ ողջագուրվեն այս գիշեր:

Հեղինակ՝ Մետաքսա Պողոսյան

. Ստեղծագործությունից դու՛րս գրիր ածականները և նշիր դրանց տեսակը (որակական, հարաբերական)

Որակական -փակ,նոր,սրտանց,տխուր,չար,բարի,ուրախ,փոշոտ,երջանիկ

Հարաբերական-դատարկ,համր,ներող,մոլորված,սրբագործված,հայրենական

Կապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ ածական
անվամբ.
ա.                                              բ.
1. ճահիճներով պատված-Ճահճապատ         1. նոր տնկած-նորատունկ
2. մանրէներ ծնող-մանրեածին                   2. նվեր տվող-նվերատու
3. մորը սիրող -մայրասեր                        3. նուրբ հնչող-նրբահնչող
4. մարդկանց ատող-մարդատյաց                 4. շահույթ բերող-շահույթաբեր
5. մաքուր գրած -մաքրագիր                    5. շեկ վարսերով-շիկահեր
6. միայնակ կյանք վարող-միակենցաղ       6. շատ շնորհներ ունեցող-շնորհալի
7. մեգով պատված -մեգապատ                  7. ինչքից զուրկ-ինչազուրկ


Дома 13/12/17

Домашнее задание: прочитать текст и написать в блоге свое впечатление от прочитанного текста.

 Этот текст был просто бесподобным ,невероятно интересным и волшебным. Мне понравилось что в конце Вася порадовал дедушку ,своим “волшебным” носком .Дедушка так любил своего внука ,что даже не смотря на то что они были бедными ,он все ровно каждый  день радовал своего внука. Думаю что текст  учит нас тому ,что несмотря на ситуацию мы всегда должны радовать ,любить и незобывать о наших родителей и родных.