Ատոմա-մոլեկուլային տեսության ստեղծման պատմությունը

Ցանկացած նյութ կամ իր կազմված է ատոմներից :Հաճախ ատոմները  միավորված են խմբերում  որոնց անվանում են ՝ մոլեկուլներ:Ատոմները նյութի փոքրագույն մասնիկներն են ,որոնց անհնար է տեսնել անզեն աչքով, միշտ շարժման մեջ են:Նրանց անհնար է բաժանել մասնիկների :«Ատոմ» անվանումը տրվել է հին հունական փիլիսոփայի  կողմից:Ատոմ բառը եկել է հունարեն ատոմոս բառից ՝ նշանակում է անբաժանելի:Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ ,և` ատոմները , և` մոլեկուլները պահպանվում են , իսկ քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են , իսկ ատոմները պահպանվում են : Դրա համար ատոմը քիմիապես անբաժանելի մասնիկ է : Եվ ատոմները , և  մոլեկուլները գտնվում են անընդհատ շառժման մեջ : Շարժումը արագացնելու համար , պետք է խառնել , կամ ջերմաստիճանը բարձրացնել :Ատոմները կազմված են միջուկից :Միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից և չեզոք նեյտրոններից :Միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոնները:Ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է ,որովհետև պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը հավասար է :Պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը միշտ հավասար են ,և հավասար են տարրի կարգաթվին:Միջուկի գոյությունը հայտնաբերել է ՝ Է.Ռեզերֆորդը ,իսկ նեյտրոնի գոյությունը հայտնաբերել է ֆիզիկոս Ջեյմս Չեդվիկը :

Աշխարհագրության տնային առաջադրանք

  1. Ի՞նչ դեր ունի մետղաձուլությունը ժամանակակից կյանքում և տնտեսության մեջ: 

Շատ մեծ ,քանի որ մետաղով պատրաստվում են ՝ մեքենաները ,տեխնիկան ,հռթիռաշինություննները ,և այլն :

  1. Ի՞նչպիսի փոխադարձ կապեր կան մեքենաշինության և մետաղաձուլության միջև:

Մետաղաձուլությամբ ստանում են ՝մետաղներ,որոնց օգնությաբ կարելի է ստեղծել մեքենաներ ,որոնց օգնությամբ էլ կարելի է ավիլ լավ հետազոտել մետաղաձուլությունը:

  1. Քարտեզի վրա նշել այն երկրները, որոնք առաջատար են մեքենաշինության ոլորտում: 


Տանը

Դուրս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:

Չունեմ

. Դուրս գրիր այն տողերը, որտեղ երևում է, որ երեխային նեղացնում էին խաղի ժամանակ:Ու քանի որ տղեկները հաճախ բնազդորեն դաժան են լինում,  նրանց անողոք կատակների առարկան հինգ տարեկան մի երեխա է, պստլիկ, լղարիկ, սև մազերով:
. Ո՞ր խոսքերն էին, որ սփոփեցին, մխիթարեցին երեխային: Դուրս գրիր դրանք:

-Խեղճ երեխա, -բացականչում է մի կին, որը կանգնած է նրա մոր հետ: Ու շոյում է նրան:
. Ի՞նչ զգաց երեխան այդ սփոփող խոսքերից: Դուրս գրիր այդ տողերը:

Երեխան վեր է հառում աչքերը՝ երախտապարտ,  փորձում է ժպտալ: Ու լուսավոր մի շող, լոկ մի պահ, անցնում է նրա դժգույն դեմքի վրայով:


. Մի քանի նախադասությամբ կարծիքդ հայտնիր երևույթի, կատարվածի վերաբերալ

Կսրծում եմ երբ այդ կինը ասաց ,որ այս երեխաները կրակ ու պատիժ են ,երեխան ավելի նեղվեց և ցտեսություն ասաց այդ կնոջը:
. Ինչպե՞ս կավարտեիր ստեղծագործությունը

Կարծում եմ ,որ ստեղծագործությունը այլ ավարտ չպետք է ումենա ,դա յրսն շատ համապտասխան ավարտ է :

. Ի՞նչ վերնագիր կտայիր:

Ես այս ստեղծագործությունը կանվանեի այսպես ՝ ,,Մեղք էր երեխան ,, :