Աշխարհագրության տնային առաջադրանք

  1. Ի՞նչ դեր ունի մետղաձուլությունը ժամանակակից կյանքում և տնտեսության մեջ: 

Շատ մեծ ,քանի որ մետաղով պատրաստվում են ՝ մեքենաները ,տեխնիկան ,հռթիռաշինություննները ,և այլն :

  1. Ի՞նչպիսի փոխադարձ կապեր կան մեքենաշինության և մետաղաձուլության միջև:

Մետաղաձուլությամբ ստանում են ՝մետաղներ,որոնց օգնությաբ կարելի է ստեղծել մեքենաներ ,որոնց օգնությամբ էլ կարելի է ավիլ լավ հետազոտել մետաղաձուլությունը:

  1. Քարտեզի վրա նշել այն երկրները, որոնք առաջատար են մեքենաշինության ոլորտում: 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s