Страх

​Страх это индивидуальная эмоция, возникающая при наступлении или предвкушении грозящих реальных или воображаемых трудноразрешимых ситуаций.У каждого из нас есть страх .На пример у меня .Я боюсь змей и одиночества .Я ненавижу змей ,потаму что они мерзкие ,опасные .Даже когда я вижу по телевизору змей ,я боюсь их .Боюсь одиночодиночества ,потаму что не хочу быть одной ,не хочу потерять близких .Самый банальный и быстрый способ избавления от сраха ,это избежать его .Например у вас аэерофобия (то есть вы боитесь высоты) ,вы можете  отказаться от авиа полетов и пользоваться исключительно наземными видами транспорта.

Wishes

New year is coming and I think that 2018 will be one of the most successful year .Have a smile on your face ,and be happy .Have a good year !
New Year is coming ,

Your simle is shining,

Full of happiness and joy,
Have a good year with a nice  toy.

Դասարանական առաջադրանք 20/12/17

Տեքստի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի (օգտվի՛ր ավելի առավել, պակաս,նվազ, ամենից բառերից ու ամենա-, (ա) գույն մասնիկներից):

Գիտությանը հայտնի-ամենահայտնի շնաձկների 250 տեսակներից խոշոր- ամենախոշոր կետաշնաձուկն է, որը կարող է մինչև 15 մ երկարություն ունենալ: Սպիտակ վիթխարի շնաձուկը փոքր-ավելի փոքր է, կարող է ունենալ մինչև 11 մ երկարություն: Բայց դրա փոխարեն նա սարսափելի-ամենասարսափելի , է:

Երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շնաձկերի դեմ պայքարի արդյունավետ-ամենաարդյունավետ միջոցներ բացահայտելու համար քիմիական ավելի քան 70 միացություն փորձարկվեց: Արդյունավետը քացախաթթվային  պղինձ պարունակող միացությունն էր. դրանով թունավորված շնաձուկն էլ չի հետաքրքրվում կերով: Բայց ատլանտյան շնաձկների վրա փոձարկված միջոցները արդյունավետ-ավելի արդյունավետ եղան խաղաղօվկիանոսյան տեսակների դեմ օգտագործելիս (շնաձկների մի քանի տեսակների վրա դրանք ընդհանրապես ոչ մի ազդեցություն չունեցան):

Տեքստի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի: Ընդգծի՛ր այն ածականները, որոնք համեմատության աստիճան չեն կարող ունենալ:

Էլեկտրական օձաձուկը էլեկտրականության կենդանի կրողներից հայտնին-ամենահայտնին  է, բայց կան էլի 500 ձկնատեսակներ, որոնք ունեն այդ հատկությունը, թեև պակաս զգալի չափով: Էլեկտրական պարպման միջոցով այդ ձկները խլացնում են որսը և  ահաբեկում վտանգավոր -քիչ վտանգավոր գիշատիչներին: Էլեկտրական պարպման հարվածային  ուժը կախված է օձաձկան չափերից: Երկարը-ամենաերկարը հարավամերիկյան օձաձկներն են, որոնք ունեն գրեթե երեք մետրանոց երկարություն: