Առողջություն

.      Հասկացություն օրգանիզմի մասին:

download

Մարդը, որպես կենդանի օրգանիզմ բնության մեջ և մարդածին միջավայր, դրանց փոխազդեցությունները

առաջադրանքներ

  • սահմանեք օրգանիզմ  հասկացությունը
  • ինչպես և ինչու է այն գործում որպես մի ամբողջություն
  • ինչ բան է մարդածին միջավայրը
  • ինչպես է մարդածին միջավայր ազդում բնության վրա

Առողջ ապրելակերպ :

ինչ է առողջությունը

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է ,երբ նա իրեն լավ է զգում:

 

ինչպես առողջ լինել, առողջ ապրելակերպի բաղկացուցիչ մասերը

առողջության գործոնները-հիգիենա,սնունդ,մարզանք և կոփում,շրջակա միջավայր,առողջ ապրելակերպ ,վնասակար սովորություններ, աղքա-տություն ,ժառանգություն ,կրթություն ,նորմալ հոգեվիճակ

   Անձնական հիգիենա

Ինչ բան է հիգիենա

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2014/02/27/%D5%B0%D5%AB%D5%A3%D5%AB%D5%A5%D5%B6%D5%A1/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s