Ֆիզիկա տնային առաջադրանք

1.Որքան է 2տ զանգվածով փղի վրա ազդող ծանրության ուժը:

Քանի որ մեկ նյուտոնը հավասար է 102գիսկ մեկ տոննան հավասար է 9.8նյուտուն,ապա 2տոննա հավասար 19.6 նյուտոն:

3.Հաշվել ջրի զանգվածը,եթե նրա վրա ազդող ծանրության ուժը 90Ն է:

Քանի որ 1նյուտոնը ուժը հավասար է 102գապա 90նյուտոն ուժը հավասար է 90նx102գ=9180գ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s