Դասարանական առաջադրանք մայրենիից 12/02/18

Դասարանական աշխատանք

. Ծանոթացի՛ր թվական խոսքի մասին և դրա տեսակներին

. Թվականները գրի՛ր տառերով

Հայկական լեռնաշխարհ

Հայկական լեռնաշխարհը մի ընդարձակ լեռնային երկիր է, որի տարածությունը 40000-քառասուն հազար քառ. կմ է, միջին բարձրությունը՝ 1700-հազար յոթ հարյուր մ: Նրա կենտրոնում Արարատ լեռան հրաբխային զանգվածն է՝ Մեծ Մասիս (5156 մ)-հինգ հազար հիսունվեց և Փոքր Մասիս (3914 մ)-երեք հազար ինը հարյուր տասնչորս գագաթներով: Իր բարձրությամբ լեռնաշխարհում երկրորդը Սիփանն է (4434 մ),-չորս հազար չորս հարյուր երեսունչորս  երրորդը՝ քառագագաթ Արագածը (4090 մ): Վերջինիս Հայաստանի ամենաբարձր լեռն է: Հաջորդը Կապուտջուղն է (3906 մ)-երեք հազար, ինը հարյուր,վեց: Զանգեզուրի լեռնաշղթայում: Հայկական լեռնաշխարի մյուս բարձր լեռներն են Բյուրակնը (3650 մ)-երեք հազար,վեց հարյուր ,հիսուն, Սուկավետը (3445 մ)-երեք հազար,չորս հարյուր,քառասունհինֆ :Թոնդրակը (3542 մ)-երեք հազար,հինգ հարյուր,քառռասուներկու, Ծաղկոց լեռը (3519 մ)-երեք հազար հինգ հարյուր,տանինը, Նեմրութը (3050 մ)-երեք հազար,հիսուն, Թեղենիսը (2846 մ)-երկու հազար,ութ հարյուր,քառասունվեց, Նպատը (2332 մ)-երկու հազար,երեք հարյուր,երեսուներկու, Մարութա սարը (2962 մ)-երկու հազար ,ինը հարյուր ,վաթսուներկու :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s