Տնային առաջադրանք մայրենիից 14/02/18

Տնային աշխատանք (14.02.2018)  .

 Կարդա՛ Հովհաննես Թումանյանի «Գելը» պատմվածքը մինչև 4-րդ հատվածը: 

. Գրի՛ր եկվոր, խառնիխուռն, տապ անել, դմակ, բողազ, մադիան, կճղակավոր բառերի բացատրությունները և սովորի՛ր: 

եկվոր-այլ տեղից եկած 

խառնիխուռն-անկարգ կերպով խառնված 

տապ անել-թաքնվել 

դմակ-Ոչխարի մարմնի ետևի կախված ճարպային մասը 

բողազ-կոկորդ 

մադիան-զամբիկ 

կճղակավոր-կճղակ ունեցող կենդանի  . 

Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարանից կամՀայոց լեզվի հոմանիշների բառարանիցդո՛ւրս գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները և սովորի՛ր  

անցորդ-ճամփհորդ 

խուլ-քառ 

նահատակ-վկա 

զարկել-հարվածել 

խամ-անփորձ 

կաղկանձել-հաչել 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s