Տնային առաջադրանք մայրենիից 15/02/18

Կարդա՛ Հովհաննես Թումանյանի «Գելը» պատմվածքը  4-րդ հատվածից մինչև վերջ:

.  Գրի՛ր   մտիկ անել,  թալա, թվանք, ջուխտ, զարզանդել, ցցաչոր, ականջ դնել, կենալ բառերի  բացատրությունները և սովորի՛ր:
թալա – բաց ազատ տեղ, դատարկ տեղ
թվանք –  Երեքգծանի հրացան:
ջուխտ – զույգ
զարզանդել –  սարսափել
ցցաչոր –  արմատի վրա չորացած ծառ՝ թուփ ևն
ականջ դնել – լսել
կենալ – բնակվել

. Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարանից կամ Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարանից դո՛ւրս գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները և սովորի՛ր
մտիկ անել –  դիտել
ցել – արտ
ափաշկարա – բացահայտ
ծմակ – անտառ
սակավ – նվազ
թաղ – բակ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s