Հովհաննես Թումանյանի ,,Գելը,, ստեղծագործության մեջ կիրառված բարբառային բառերի բացատրությունը 

թալա – բաց ազատ տեղ, դատարկ տեղ

թվանք –  Երեքգծանի հրացան:
ջուխտ – զույգ
զարզանդել –  սարսափել
ցցաչոր –  արմատի վրա չորացած ծառ՝ թուփ ևն
կենալ – բնակվելմտիկ անել
ցել – արտ
ափաշկարա – բացահայտ
ծմակ – անտառ
սակավ – նվազ
թաղ – բակ

եկվոր-այլ տեղից եկած 

խառնիխուռն-անկարգ կերպով խառնված 

տապ անել-թաքնվել 

դմակ-Ոչխարի մարմնի ետևի կախված ճարպային մասը 

բողազ-կոկորդ 

մադիան-զամբիկ 

կճղակավոր-կճղակ ունեցող կենդանի  

խամ-անփորձ 

կաղկանձել-հաչել 

Կանդ-գերան