Տնային առաջադրանք մայրենիից 19/02/18

Գրքերի աշխարհը տիեզերք է անեզր

Գրքերը անսահման են, ինչեպես տիեզերքը: Ամեն մի րոպե, ամեն մի վարկյան գրվում է մի նոր գիրք և գրքերի քանակը ավելանում է այնպես, ինչպես տիեզերքն է մեծանում: Կան շատ գրքեր, որոնք մենք կարդացել ենք ,բայց լինում է ,որ չենք նկատում նրանց խորագույն իմաստը ,որը թաքնված է գրքի էջերում :Չենք տեսնում այն լույսը որը մեզ գիրքն է “ուղարկում” ,այլ ուղակի այն անտեսում ենք :Կարդում ենք հենց այնպես ,միայն թե ասենք, որ կարդացել ենք: Բայց դա ճիշտ չէ: Դա շատ մեծ սխալ է : Պետք է գիրքը կարդալ շատ ուշադիր ,պետք է մեր երևակայությունը միացնենք և պատկերացնեք գրքում կատարվածը :Այդպես մենք կզգանք գրքի մեջ կատարված ամեն մի պահը :Այ այդպես է պետք գիրք կարդալ :Պետք չէ ռոբոտի պես անջատված կարդալ այն :Պետք է զգալ գիրքը և այն ամենը, ինչը այն քեզ “ուղարկում” է :Գրքերի “ուղարկած” իմաստները իրենց պես բազմազն են :Տիեզերքի աստղերի պես են գրքերը ՝ անսահմանափակ և անթիվ :Գրքերի աշխարհը անսահմանափակ է ,քանի որ դու այն զգում ես ,պատկերացնում և, իհարկե, կարդում ես :

В среднем люди проводят за чтением 6,5 часов в неделю.-Սովորաբար մարդիկ կարդալու համար անցկացնում են մոտ 6,5 ժամ ,շաբաթվա մեջ:
Женщины покупают 68 % всех книг.-Կանայք գնում են գրքերի մոտ 68%-ը :
Книга всегда лучше фильма, потому что в воображении нет ограничений на спецэффекты.-Գիրքը միշտ ավելի լավն է ,քան ֆիլմը ,քանի որ երևակայության մեջ սահմաններ չկան հատուկ էֆեկտների համար :
Чтение для ума — то же, что физические упражнения для тела.-Գիրք կարդալը խելքի համար դա նույնն է , ինչ որ մարմնամարզությունը կամ ֆիզիկական առաջադրանքները մարմնի համար :
Половину всех продаваемых сегодня книг покупают люди старше 45 лет.-Այսօրվա վաճառվող գրքերի մոտ կեսը գնում են 45 տարեկանից բարձր մարդիկ :
Чтобы стать умным, достаточно прочитать 10 книг, но чтобы найти их, нужно прочитать тысячи-Խելացի լինելու համար ,հերիք է կարդալ միայն 10 գիրք ,բայց որպեսզի գտնես նրանց ,պետք է կարդաս հազարը :
10000 книг за все время было написано про Наполеона.-Այս ամբողջ ժամանակաշրջանում միայն 10000 գիրք ըրված էր միայն Նապոլեոնի մասին :
Первые книги появились примерно 2000 лет назад.-Առաջին գրքերը հայտնվել են մոտ 2000 տարի առաջ :

Проект:Время и я .Домашнее задание

Домашнее задание: Прочитать  » Сказку о часах« и

 Подготовить сообщение по одной из » Часовых новостей«. 

Редкий хронограф Patek Philippe продан за $11 миллионов

На прошедшем в Женеве аукционе Phillips за рекордную стоимость в $11 миллионов были проданы редкие наручные часы Patek Philippe. Модель хронографа 1518 была создана в 1943 году. «Ходики» в корпусе из нержавеющей стали оснащены редким вечным календарным хронографом, который  умеет делать поправку на високосные года. Данный экземпляр является одним из всего четырех существующих хронографов.


Текст тут

Առողջ սննդակարգ

Սննդակարգը (դիետա) մարդու (հաճախ` հիվանդի) սննդի հատուկ մշակված օրաբաժին և ռեժիմ է, որը բնորոշվում է սննդանյութերի որոշակի բաղադրությամբ, խոհարարական մշակման առանձնահատկություններով, սպիտակուցների, ճարպերի, ածխաջրերի, վիտամինների, հանքային աղերի որակական և քանակական կազմով: Սննդակարգի հիմքում ընկած է սննդանյութերով մարդու օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական պահանջների բավարարումը: Սննդակարգ նշանակելիս հաշվի են առնվում հիվանդության բնույթը, կլինիկական ընթացքը, ախտաբանաանատոմիական և ֆերմենտային խանգարումները: Սննդակարգը նշանակում են բուժման եղանակներին զուգահեռ: Որոշակի քանակական և որակական հարաբերակցությամբ սննդի ընդունումը հարմարեցվում է որոշակի ժամերի: Առավել տարածված են խոցային հիվանդությունների, լեղապարկի, հաստ աղու բորբոքումների, ճարպակալման, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների սննդակարգերը: Յուրաքանչյուր սննդակարգ, կախված հիվանդության շրջանից և փուլից, ունի հաջորդաբար կիրառվող մի քանի տարբերակ: Անհատական ցուցանիշների հիման վրա, որպես կանոն, նշանակվում են կարճ ժամկետով (1–2 օր) բեռնաթափման օրեր: Առավել տարածված են տվյալ օրն օգտագործվող մթերքի՝ մսի, ձկան, բանջարեղենի, մրգի անվանմանը համապատասխանող բեռնաթափման օրերը: Ժամանակակից պայմաններում ճարպակալման դեմ կիրառվող բազմաթիվ գրավիչ, գովազդային անվանումներով սննդակարգերից շատերը չունեն բժշկական, գիտական հիմնավորում, ուստի անհատական սննդակարգի ընտրությունը պետք է կատարի բժիշկը, հակառակ դեպքում այնկարող է վնասակար լինել օրգանիզմի համար:

աղբյուր՝ http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=1&hId=747

Դասարանական աշխատանք 19/02/18

Ընդգծի՛ր երեք ածանցավոր թվական

ա. յոթանասուն, զրո, քսան-քսան, երեսուն, չորրորդ, հարյուր մեկ,
բ. քառասուն, ինը-ինը, ութսունվեց, երեսուներկուերոդ, հինգական
գ. ինը հազար, երրորդ, վաթսուն, կես, առաջին, հարյուր հիսուն
դ. հիսուն, քառասուներեք, երկուական, մեկ երրորդ, տասնհինգ, իննսուն

Ընդգծի՛ր երեք բարդ թվական

ա. երեսուներկուերորդ, տասնմեկ, վեց-վեց, մեկ, ութական, երեք հարյուր վեց
բ. հինգ-հինգ, վաթսունինը, տասնմեկերորդ, քսանութ, մեկ միլիոն, տասանոց
գ. ութսունյոթ, տասնինը, հարյուր քսան, իններորդ, երեք միլիարդ, հարյուրանոց