Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից 22/02/18

Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալներից են ՝ բնակլիմայական պայմանները ,տարածքը ,աշխատուժը ,տեխնիկայի ներդրումը և այլն :

Ի՞նչով է գյուղատնտեսությունը տարբերվում տնտեսության այլ Ճյուղերից:

Արտադրանքի ծավալի ավելացման ուղին նոր բարձր բերքատու մշակաբույսերի ու բարձր մթերատու կենդանիների, ինչպես նաև տեխնիկայի ներդրումն է, բույսերի պաշտպանությունը գյուղատնտեսական վնասատուներից, հողի պարարտացումը, ոռոգումը և այլ միջոցառումների կիրառումը:

Ի՞նչ կապ ունի գյուղատնտեսությունը արդյունաբերության այլ չյուղերի հետ, բերել օրինակներ: 

Այն կապ ունի օրինակ ՝ մեքենաշինության հետ ,որը ապահովում է գյուղատնտեսությունը սարքավորումներով   ,քիմիական արդյունաբերության հետ,որը արտադրում է պարարտանյութեր  :

Ի՞նչով են իրարից տարբերվում գյուղատնտեսության զարգացման ինտենսիվ և էքստենսիվ ուղղությունները, բերել օրինակներ: 

Ինտենսիվ ձևով շատացնում են բերքը ՝ պարարտանյութերով ,սարքավորումներով և այլով ,իսկ էքստենսիվ ձևով միայն տարածքն են մեծացնում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s