Ինչպե՞ս է ստեղծվել պարբերական համակարգը

Բոլոր տարրերը գրվեցին մի շարքով ,ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծացումով :Տարրերը համարակալվեցինք ,և ակդ համարները կոչվեցին կարգաթվեր:Նկատեցին ,որ ամեն մի ութը տարրից հետո ,կրկնվում են տարրերի հատկությունները :Ալկալիական մետաղից հետո ,ութերորդը նույնխես ալկալիական մետաղ ,հալոգենից հետո ,ութերորդը հալոգեն ,ազնիվ գազից ութերորդը ազնիվ գազ :Այս երկար շարքը բաժանեցին ավելի կարճ շարքերի ,այնպես որ ալկալիական մետաղները ընկնեն իրար ,հալոգենները իրար տակ,ազնիվ գազերը իրար տակ :Այդ շարքեչը կոչվեցին պարբերություններ :Պարբերությունները տարրերի հորիզոնական շարքեր են ,գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով ,սկսվում են ալկալիական մետաղներով ,վերջանում ազնիվ գազերով:Կա յութը պարբերություն :Առաջին երկրորդ ,երրորդը փոքր են ,չորս ,հինգ,վեց,յոթը մեծ :Ուղղաձիգ շարքերը կոչվեցին խմբեր :Կա ութը խումբ :Խմբերը բաժանվում են ՝ գլխավոր և երկրորդական ենթախմբերի :Գլխավոր է կոչվում այն ենթախումբը ,որը կազմված է և փոքր և մեծ պարբերության տարրերից :Երկրորդական է կոչվում այն ենթախումբը ,որը կազմված է միայն մեծ պարբերության տարրերից :

Տարրերի և նրանց միայացությթւնների հատկությունները գտնվում են պարբերական կախման մեջ ,հարաբերական ատոմային զանգվածներից :

Համաշխարհային օվկիանոսի խնդիրները

  Проблемы мирового океана 
Как известно, мировой океан занимает 2/3 поверхности планеты и поставляет до 1/6 белков животного происхождения, которые употребляют в пищу жители Земли. Около 70% всего кислорода вырабатывается во время фотосинтеза фитопланктона. Химическое загрязнение океана крайне опасно, потому как ведет за собой оскудение водных, пищевых ресурсов, нарушение кислородного баланса в атмосфере. В течение ХХ века сильно увеличились выбросы в мировой океан неразложимых синтетических веществ, продуктов химической и военной промышленности.

Համաշխարհային օվկիանոսի խնդիրները

Ինչպես հայտնի է ,համաշխարհային օվկիանոսը զբաղեցնում է երկրի մակերեվույթի 2/3-ը և տալիս է մինչև բնական առաջացած սպիտակուցների 1/6-ը ,որոնք օգտագործում են Երկիր մոլորակի բնակիչները :Մոտ ամբողջ թթվածնի 70%-ը դուրս է գալիս ֆիտոպլանկտոնի ֆոթոսինթեզի ժամանակ : Օվկիանոսի քիմիական աղտոտումը չափազանց վտանգավոր է, քանի որ այն հանգեցնում է ջրի, սննդի ռեսուրսների աղքատացմանը, մթնոլորտում թթվածնի հավասարակշռության խախտմանը: Քսաներորդ դարի ընթացքում հեղուկացնող սինթետիկ նյութերի, քիմիական և ռազմական արդյունաբերության արտադրանքի համաշխարհային օվկիանոսների արտանետումները մեծապես աճեցին:

Խնդիրը լուծելու իմ առաջակը.
Կարծում եմ այդ խնդիրը լուծելու համար կարելի է ստեղծել հատուկ օրենք ,որը պահանջում է չախտոտել օվկիանոսը  ,որը խախտելու դեպքում մարդը պարտավոր է վճարել տուգանք :
Աղբյուր ՝ http://greenologia.ru/eko-problemy/globalnye.html
Թարգմանեց ՝ Աստղիկ Ավագյանը :

Տնային առաջադրանք աշխարհագրությունից 22/03/18

 1. Ի՞նչ տարբերություն կա նյութական արտադրության ոլորտների և ձնկորսության, անտառային տնտեսության, որսորդության միջև:
  Նյութական արտադրության ոլորտից ստանում ենք ավելի քիչ եկամուտ, և այն ավելի տարածված չէ, քան ձնկորսության, անտառային տնտեսության, որսորդության ոլորտները։
 2. Ի՞նչ նյութական բարիքներ է մարդուն տալիս անտառը և այդ բարիքները տնտեսության ո՞ր ճյուղերում են օգտագործվում:
  Անտառը մարդուն տալիս է փայտանյութ, պտուղներ, հատապտուղներ, սերմեր, բույսեր, որոնցից պատրաստում են զանազան դեղեր և այլն։ Այդ բարիքները օգտագործում են գյուղատնտեսությունում։
 3. Ի՞նչ հետևենաքներ են թողնում ձնկորսությունը, անտառային տնտեսությունը և որսորդությունը բնության վրա:
  Անտառային տնտեսությունը մեզ փայտ է տալիս, բայց դրանով մենք ոչնչացնում ենք մեծ քանակով ծառեր, որոնք ապահովում են մեր թթվածինը։ Որսորդության պատճառով կենդանական աշխարհը փոքրանում է։ Նաև հայտնվել են շատ որսագողեր, ովքեր ապորինի որսում են անմեղ և ինչու չէ, նաև կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների։

Հետաքրքիր փաստեր քիմիայի մասին

Քիմիան հետաքրքրաշարժ գիտություն է, որը լի է անսովոր մանրուքներով: Ահա որոշ զվարճալի և հետաքրքիր քիմիական  փաստեր ձեզ համար:

 1. Հելիումով փուչիկները օդ են բարձրանում ,քանի որ հելիումը թեթև է օդից :
 2. Շատ ջուր խմելուց մարդ կարող է մահանալ :
 3. Մարսը կարմիր է ,քանի որ այն պարունակում է շատ երկաթի օքսիդ կամ ժանգ:
 4. Հեղուկ օդը ունի մուգ կապույտ երանգ ,ինչպես ջուրը :
 5. Երբեմն տաք ջուրը ավելի շուտ է սառում (սառցակալում) քան սառը ջուրը :
 6. Այն ժամանակ երբ դու զգում ես ,որ ծարավ ես ,ապա դու կորցրել ես քո օրգանիզմի ջրի մոտ 1%-ը :
 7. Շատ ռադիոակտիվ տարրերը մթության մեջ լույս են տալիս :
 8. Մաքուր (բնական) տարրը կարող է ընդունել տարբեր ձևեր ,

Աղբյուր՝

https://www.thoughtco.com/fun-and-interesting-chemistry-facts-604321

Թարգմանեց ՝ Աստղիկ Ավագյանը :

Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից 19/03/18

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 90-ից մինչև  99-ը և.էջ 82-ից մինչև էջ89

Տնային առաջադրանք՝

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս >>-ից էջ 81-ից մինչև էջ 85-ը:

Աշխատանք և Հզորություն էներգիա

Տարբերակ 1՝

1. 3. Ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը

2. 3. 12 Ջ

3. 1. 4 Ն

4. 4. 1000 Ջ

5. 1. 50 Ջ

6. 1. 3000 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Տարբերակ 2`

1. 1. Ձեռքից բաց թողված մարմինը ընկնում է գետին

2. 3. 4 մ

3. 3. 4 Ն

4. 4. 1000 Ջ

5. 2. 500 Ջ

6. 3. 2 Ջ

7. 1. 8000 Ջ

Տարբերակ 3`

1. 3. Տրակտորը քաշում է կցանքը

2. 3. հակադարձ ․․․ հակադարձ ․․․

3. 1. Ջ, կՋ

4. 4. 1000 կՋ

5. 3. 5000 Ջ

6. 2. 200 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Տարբերակ 4`

1. 2. Մարդը աստիճանով բարձրանում է վեր

2. 1. 100 Ջ

3. 3. 5 մ

4. 2. 10 կՋ

5. 3. 5000 Ջ

6. 1. 3000 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Տնային առաջադրանք մայրենիից 18/03/18

Սովորի՛ր փոխադարձ դերանունը

. Ընդգծի՛ր փոխադարձ երեք դերանուն

ա. միմյանց, ամեն մեկին, իրար, դրանց, մեկմեկու, ոչ մեկը

բ. ոմանց, իրարից, ուրիշին մեկմեկի ոչնչով, միմյանցով
. Գտի՛ր փոխադարձ դերանունները։

Կախարդական մի շղթա կա երկնքում՝

Անրերևույթ, որպես ցավը խոր հոգու,

Իջնում է նա հուշիկ, որպես իրիկուն՝

Օղակելով լույս աստղեցը մեկմեկու։

Մեղմ գիշերի գեղագանգուր երազում

Այն աստղերը, որպես մոմեր սրբազան,

Առկայծում են կարոտագին երազուն՝

Հավերժաբար իրար կապված և բաժան։

Ես ու դու էլ շղթայված ենք իրարու,

Կարոտավառ երազում ենք միշտ իրար,

Միշտ իրար հետ, բայց միշտ բաժան ու հեռու

Աստղերի պես և՛ հարազատ, և՛ օտար…

Վահան Տերյան

. Դո՛ւրս գրիր անձնական դերանունները. կազմի՛ր նախադասություններ՝ գործածելով այդ դերանունները։

Իրար, այսչափ, նրանք, ոմն, ուրիշ, մենք, յուրաքանչյուրը, ինքը, նույնպիսի,

ամեն ինչ, ողջ, իրենք, ոչինչ, դա, ամբողջ, սա, միմյանց, ոչ մեկը, ոչ ոք, դուք,

ամենքը, մեկմեկու:

Նրանք-Երեկ նրանք քայլում էին փողոցով :

Մենք-Մենք վաղը կգնանք գրքի շնորհանդեսին :

Ինքը-Ինքը սիրում է իր դպրոցը :

Դուք-Դուք շուտով հաճախելու եք պարի :
. Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են ցուցական:

1. ողջ, ամբողջ, միևնույն, ամենայն

2. համայն, սույն, միևնույն, ինչ

3. այսպես, այդպես այնպես, որքան

4. սա, դա, նույնտեղ, այնչափ
Դո՛ւրս գրիր ցուցական դերանունները. կազմի՛ր նախադասություններ՝ գործածելով այդ դերանունները։

Ոմն, այսչափ, ինչ-որ, դրա, մենք, յուրաքանչյուրը, ինքը, նույնպիսի, ամեն

ինչ, ողջ, իրենք, ոչինչ, դա, ամբողջ, սա, միմյանց, ոչ մեկը, ոչ ոք, դուք, մյուս,

ամենքը, միևնույն:

Այսչափ-Նրան այսչափ թուղթ տվեք :

Նույնպիսի-Նրա զարդերը նույնպիսի կանաչ են :

Դա-Դա նրանն է ,կտաս նրան:

Սա-Սա իմն է ,տուր ինձ:

Մյուս-Մյուս անգամ քեզ այստեղ չտեսնեմ :

Տարրերի առաջին դասակարգում 

Տարրերի առաջին դասակարգում 

Բոլոր տարրերը բաժանվեցին երկու հիմնական  խմբեր ՝ մետաղներ և ոչմետաղներ :

Այս դասակարգումը թերի էր ,որովհետև գտնվեցին տարրեր ,որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկություններ :

Բոլոր մետաղներից առանձնացրեցին և հավաքեցին ակտիվ մետաղները,որոնք կոչվեցին ալկալիական մետաղներ :Ամենակտիվ ,ոչմետաղները կոչվեցին հալոգեններ ,որը թարգմանվում է աղածին:Երրորդ խումբը ազնիվ կամ իներտ գազերն են ՝հելիում,նոն,արգոմ,կրիպտոն և այլն…

Աշխհարագրության տնային առաջադրանք 15/03/18

Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:

Անասնապահության նախադրյալներից են ՝ կենդանիները ,նրանց տեսակները ,աշխատուժը և պայմանները:
Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Օրինակ՝ բուսաբուծությունը արդյունաբերությանը տալիս է՝ հումք, իսկ անասնապահությանը՝ սննունդ
Նշել այն երկները, որտեղ առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերը՝ ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, խոշոր եղջերավոր անանսապահություն, ձիաբուծություն, ձնկորսություն: 
Ոչխարաբուծություն-ոչխարաբուծությունը հատկապես զարգացած է Ավստրալիայում, Ղազախստանում

Նոր Զելանդիայում

խոզաբուծություն-Չինաստան

խոշոր եղջերավոր անանսապահություն- բարեխառն գոտու երկրները

ձիաբուծություն-Միջին Ասիա

ձնկորսություն-ԱՄՆ

Տնային առաջադրանք քիմիայից 15/03/18

​Հարցեր և վարժություններ

1. Ո՞ր «հարկում» և ո՞ր «բնակարանում է ապրում» ածխածին տարրը:

Ածխածինը ապրում է 2-րդ «հարկի» 6-րդ «բնակարանում»

2. Ո՞ր տարրն է «ապրում» 20-րդ «բնակարանում»:

20-րդ «բնակարանում» ապրում է Կալցիում տարրը :

3.Պարզաբանե’ք (օրինակներով ու մեկնաբանություններով) պարբերություն, խումբ,

գլխավոր ու երկրորդական ենթախմբեր, կարգաթիվհասկացությունները:

Պարբերությունը՝տարրերի հորիզոնական շարքեր են, գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով,սկսվում ենալկալիական մետաղով վերջանում ազնիվ գազով:

 Պարբերությունները, բացառությամբ առաջինի, տարրերի այն հորիզոնական շարքերն են, որոնքսկսվում են ալկալիական մետաղով և վերջանում իներտգազով:

4. Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

Ավելորդ է Zn տարրը ,քանի որ այն գտնվում է ,ուրիշ խմբում:

5. Լրացրե’ք հետևյալ աղյուսակը.

II խումբ
Գլխավոր  ենթախումբ Երկրորդական  ենթախումբ

1. Be`բերիլիում

2. Mg

3. Ca

4. Sr 1. Zn` ցինկ

5. Ba 2. Cd

6. Ra 3. Hg

 

Լրացրե‘քբաց թողած բառակապակցությունը.

Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի, ինչպես նաև  միացությունների ձևերն ու հատկությունները պարբերական կախման մեջ են տարրերի  հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծությունից:

Համապատասխանեցրե‘ք քիմիական տարրն իր խմբի   համարին և ընտրե‘ք ճիշտ համապատասխանություններ  ներառած շարքը:

Տարրը Խումբը

1) H ա) IV

2) Be բ) V

3) CI գ) II

4) N դ) I

ե) VII

1) 1գ, 2դ, 3ե, 4ա
2) 1դ, 2ե, 3բ, 4դ
3) 1դ, 2գ, 3ե, 4բ
4) 1գ, 2բ, 3ա, 4բ

Мой завтрашний день

Мой завтрашний день начнется, как всегда, с 7.30. Когда я просыпаюсь, я  чищу зубы и всё такое. Потом выбираю, что надеть и иду в школу .

В 9.00 начинаются уроки. Завтра у нас 

 • История
 • Русский язык
 • Урок который ты выбераешь ( у меня моделирование)
 • Урок который ты выбераешь ( у меня моделирование)
 • Армянский язык
 • Математека

После уроков я поеду домой .Так как завтра у меня танцы ,я после школы сразу же поеду на танцы.

Завтра на танцах у нас классика.

Потом после танцев я поеду домой .Дома буду делать домашнее задание следующего дня.

И лягу спать.