Տափակ որդեր

Կան մոտ տափակ որդերի 15000 տեսակ : Մարմինը տափակեցված է դորզովենտրալ (մեջքափորային) ուղղությամբ և ձգված է երկարությամբ, խոռոչ չունի։Նրանց կարելի է հանդիպել քաղցրահամ ջրամբարներում :Առաջին եռաշերտ կենդանիներն են։ Երրորդ սաղմնային թերթիկը՝ մեզոդերմը ներկայացված է պարենքիմայով և առանձին մկանային հյուսվածքով (աղեխորշավորներն ունեն ծածկույթամկանային և մարսողամկանային ամբողջական հյուսվածքներ)։ Հայտեի է շուրջ 7 հազար տեսակ՝ լայնորեն տարածված բնության մեջ։