Աշխհարագրության տնային առաջադրանք 15/03/18

Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:

Անասնապահության նախադրյալներից են ՝ կենդանիները ,նրանց տեսակները ,աշխատուժը և պայմանները:
Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Օրինակ՝ բուսաբուծությունը արդյունաբերությանը տալիս է՝ հումք, իսկ անասնապահությանը՝ սննունդ
Նշել այն երկները, որտեղ առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերը՝ ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, խոշոր եղջերավոր անանսապահություն, ձիաբուծություն, ձնկորսություն: 
Ոչխարաբուծություն-ոչխարաբուծությունը հատկապես զարգացած է Ավստրալիայում, Ղազախստանում

Նոր Զելանդիայում

խոզաբուծություն-Չինաստան

խոշոր եղջերավոր անանսապահություն- բարեխառն գոտու երկրները

ձիաբուծություն-Միջին Ասիա

ձնկորսություն-ԱՄՆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s