Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից 19/03/18

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ 90-ից մինչև  99-ը և.էջ 82-ից մինչև էջ89

Տնային առաջադրանք՝

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս >>-ից էջ 81-ից մինչև էջ 85-ը:

Աշխատանք և Հզորություն էներգիա

Տարբերակ 1՝

1. 3. Ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը

2. 3. 12 Ջ

3. 1. 4 Ն

4. 4. 1000 Ջ

5. 1. 50 Ջ

6. 1. 3000 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Տարբերակ 2`

1. 1. Ձեռքից բաց թողված մարմինը ընկնում է գետին

2. 3. 4 մ

3. 3. 4 Ն

4. 4. 1000 Ջ

5. 2. 500 Ջ

6. 3. 2 Ջ

7. 1. 8000 Ջ

Տարբերակ 3`

1. 3. Տրակտորը քաշում է կցանքը

2. 3. հակադարձ ․․․ հակադարձ ․․․

3. 1. Ջ, կՋ

4. 4. 1000 կՋ

5. 3. 5000 Ջ

6. 2. 200 Ջ

7. 3. 30000 Ջ

Տարբերակ 4`

1. 2. Մարդը աստիճանով բարձրանում է վեր

2. 1. 100 Ջ

3. 3. 5 մ

4. 2. 10 կՋ

5. 3. 5000 Ջ

6. 1. 3000 Ջ

7. 3. 30000 Ջ