Ինչպե՞ս է ստեղծվել պարբերական համակարգը

Բոլոր տարրերը գրվեցին մի շարքով ,ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծացումով :Տարրերը համարակալվեցինք ,և ակդ համարները կոչվեցին կարգաթվեր:Նկատեցին ,որ ամեն մի ութը տարրից հետո ,կրկնվում են տարրերի հատկությունները :Ալկալիական մետաղից հետո ,ութերորդը նույնխես ալկալիական մետաղ ,հալոգենից հետո ,ութերորդը հալոգեն ,ազնիվ գազից ութերորդը ազնիվ գազ :Այս երկար շարքը բաժանեցին ավելի կարճ շարքերի ,այնպես որ ալկալիական մետաղները ընկնեն իրար ,հալոգենները իրար տակ,ազնիվ գազերը իրար տակ :Այդ շարքեչը կոչվեցին պարբերություններ :Պարբերությունները տարրերի հորիզոնական շարքեր են ,գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով ,սկսվում են ալկալիական մետաղներով ,վերջանում ազնիվ գազերով:Կա յութը պարբերություն :Առաջին երկրորդ ,երրորդը փոքր են ,չորս ,հինգ,վեց,յոթը մեծ :Ուղղաձիգ շարքերը կոչվեցին խմբեր :Կա ութը խումբ :Խմբերը բաժանվում են ՝ գլխավոր և երկրորդական ենթախմբերի :Գլխավոր է կոչվում այն ենթախումբը ,որը կազմված է և փոքր և մեծ պարբերության տարրերից :Երկրորդական է կոչվում այն ենթախումբը ,որը կազմված է միայն մեծ պարբերության տարրերից :

Տարրերի և նրանց միայացությթւնների հատկությունները գտնվում են պարբերական կախման մեջ ,հարաբերական ատոմային զանգվածներից :

Համաշխարհային օվկիանոսի խնդիրները

  Проблемы мирового океана 
Как известно, мировой океан занимает 2/3 поверхности планеты и поставляет до 1/6 белков животного происхождения, которые употребляют в пищу жители Земли. Около 70% всего кислорода вырабатывается во время фотосинтеза фитопланктона. Химическое загрязнение океана крайне опасно, потому как ведет за собой оскудение водных, пищевых ресурсов, нарушение кислородного баланса в атмосфере. В течение ХХ века сильно увеличились выбросы в мировой океан неразложимых синтетических веществ, продуктов химической и военной промышленности.

Համաշխարհային օվկիանոսի խնդիրները

Ինչպես հայտնի է ,համաշխարհային օվկիանոսը զբաղեցնում է երկրի մակերեվույթի 2/3-ը և տալիս է մինչև բնական առաջացած սպիտակուցների 1/6-ը ,որոնք օգտագործում են Երկիր մոլորակի բնակիչները :Մոտ ամբողջ թթվածնի 70%-ը դուրս է գալիս ֆիտոպլանկտոնի ֆոթոսինթեզի ժամանակ : Օվկիանոսի քիմիական աղտոտումը չափազանց վտանգավոր է, քանի որ այն հանգեցնում է ջրի, սննդի ռեսուրսների աղքատացմանը, մթնոլորտում թթվածնի հավասարակշռության խախտմանը: Քսաներորդ դարի ընթացքում հեղուկացնող սինթետիկ նյութերի, քիմիական և ռազմական արդյունաբերության արտադրանքի համաշխարհային օվկիանոսների արտանետումները մեծապես աճեցին:

Խնդիրը լուծելու իմ առաջակը.
Կարծում եմ այդ խնդիրը լուծելու համար կարելի է ստեղծել հատուկ օրենք ,որը պահանջում է չախտոտել օվկիանոսը  ,որը խախտելու դեպքում մարդը պարտավոր է վճարել տուգանք :
Աղբյուր ՝ http://greenologia.ru/eko-problemy/globalnye.html
Թարգմանեց ՝ Աստղիկ Ավագյանը :