Ինչպե՞ս է ստեղծվել պարբերական համակարգը

Բոլոր տարրերը գրվեցին մի շարքով ,ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծացումով :Տարրերը համարակալվեցինք ,և ակդ համարները կոչվեցին կարգաթվեր:Նկատեցին ,որ ամեն մի ութը տարրից հետո ,կրկնվում են տարրերի հատկությունները :Ալկալիական մետաղից հետո ,ութերորդը նույնխես ալկալիական մետաղ ,հալոգենից հետո ,ութերորդը հալոգեն ,ազնիվ գազից ութերորդը ազնիվ գազ :Այս երկար շարքը բաժանեցին ավելի կարճ շարքերի ,այնպես որ ալկալիական մետաղները ընկնեն իրար ,հալոգենները իրար տակ,ազնիվ գազերը իրար տակ :Այդ շարքեչը կոչվեցին պարբերություններ :Պարբերությունները տարրերի հորիզոնական շարքեր են ,գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով ,սկսվում են ալկալիական մետաղներով ,վերջանում ազնիվ գազերով:Կա յութը պարբերություն :Առաջին երկրորդ ,երրորդը փոքր են ,չորս ,հինգ,վեց,յոթը մեծ :Ուղղաձիգ շարքերը կոչվեցին խմբեր :Կա ութը խումբ :Խմբերը բաժանվում են ՝ գլխավոր և երկրորդական ենթախմբերի :Գլխավոր է կոչվում այն ենթախումբը ,որը կազմված է և փոքր և մեծ պարբերության տարրերից :Երկրորդական է կոչվում այն ենթախումբը ,որը կազմված է միայն մեծ պարբերության տարրերից :

Տարրերի և նրանց միայացությթւնների հատկությունները գտնվում են պարբերական կախման մեջ ,հարաբերական ատոմային զանգվածներից :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s