«Եթե մի գիշեր երկնքից աստղ վայր ընկնի…»

Անծանոթի համար մի մուրազ

Այս աստղերը կարծես մի երազ ,

Մի ակնարթում անցնում ու գնում ,

Ու էլ երբեք ետ չեն վերադառնում։

Ընկնում է  աստղը երկնքից ,

Դիտում են մարդիկ նրան բարձրունքից,

Երազանք պահում ու հավատում ,

Որ ընկած աստղը չի մահանում :

Домашнее задание 25/04/18

 Домашнее задание:

1.С каждой группой прилагательных составь по 3 предложения.


 С качественными прилагательными

Эту красивую картину надо повесить в спальне .

Для мамы купили новое красное платье .

Папа подарил маме красные розы .

С отнасительными прилагательными

Юле купили золотую цепочку.

Школе подарили деревянные стулья .

Настя разбила керамическую вазу .

 с притяжательными прилагательными

Юлина добрата меня смущает ,ведь она с нами обращалась очень грубо.

Мне не нравится коровье молоко .

Моя тарелка упала и разбилась .


Выдели качественные прилагательные:

весёлый мальчик,шерстяной костюм, быстрый ответ,красивая картина,круглый мяч,синий василек,эмалевая посуда,бодрый человек,медленный танец, кухонный комбайн,городской пейзаж,бронзовый подсвечник.дубовая бочка,широкий пояс,скромная девушка,серебряный крестик,добрый взгляд,раннее утро,соломенные лапти.

 1. перевести на русский
 • ժա մա նա կ ի ն մի գ ե ր մա նա ց ի գ ո րծա րա ր ռուս գ ր ո ղ Պուշկիևից 50 ռուբլով
  գնել է ն րա ստ եղծա գործութ յուններից մեկի հետևյալ տ ո ղ ը ‘ «Ցերեկից պ ա յծառ,
  գիշերից մութ»: հևչու, հա վա և ա բա ր կհարցև եք դուք: Բա նն այն է, որ ևա
  վա քս էր վաճառում: Իրոք, վա քս ի համա ր վատ գովազդ չէ… «Ցերեկից պայծառ, գիշերից մութ»:
 • Հրա տ ա րա կ չո ւթ յա ն բա ժնի վարիչ Եղիշե Չարենցի ա շխ ա տ ա ս ե ն յա կ է
  մտ ն ո ւմ մի գրող, թ ղ թ ա պ ա նա կ ը ձեռքին և կա տ ա կ ել ցա ն կա նա լո վ ‘ ա սում ե.
  — Մի’ վա խ ե ց ե ք, մեջը ձեռագրեր չկան:
  — Բա ինչո՞ւ ես պ տ տ ե ց ն ո ւմ ա յդ դա տ ա ր կ թ ղ թ ա պ ա նա կ ը , — հա ր ց ն ո ւմ է
  Չարենցը…
  — Պ տտեցնում եմ, որովհետ և մեջը լիքը հա ն ճա ր ե ղ մտ քե ր կան,- շարունա
  կ ո ւմ է կա տ ա կ ե լ գրողը:
  — Հա և ճա րեղ մտ քե ր ը հա ն ճա ր ե ղ գ լո ւխ ն ե րո ւմ են լինում, ոչ թ ե դա տ ա ր կ
  թ ղ թա պ ա նա կև ե ր ո ւմ , — պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւմ է բա նա ստ եղծը:- •  Однажды один немецкий бизнесмен  от российского писателя Пушкина купил за 50 рублей , одну строчку из его сочинений : ,,Ярче дня ,темнее ночи,, .Почему ,спросите вы.Дело было в том что он продавал ЗАКС .Согласитесь неплохая реклама для ЗАКСА ,,Ярче дня ,темнее ночи,, . • В офис начальник издательского отдела Егише Чаренца вошел ,один писатель ,у кого в руках была папка и захатев пошутить он сказал .

-Не беспокойтесь внутри нету рукописей.

-А тогда зачем вращаешь пустую папку-спросил Чаренц ?

-Вращаю ,потаму что внутри много гениальных идей-пошутив сказал писатель .

-Гениальные идеи бывают в головах гениев а не в пустых папках-ответил  поэт .

Hometask 24/04/18

Ex.5a

Its my birthday next Saturday ,so don’t make any plans .

I haven’t done very well -I make four mistakes .

The film was very funny .We really had a good lough!

I fell of my bike and my friends made fun of me .

I hope you enjoy the party- have a good time.
Ex.5b

Dear Annie .

I have a problem .Next friday ,I have to take my driving tast .I’m relly nervous ,becouse last week I had an accident during my driving lesson .Until ,then I made a lot of progress ,but now I think I shuld take a break and cancel the test . What should I do ? I have to make a decision today .

Thanks Emma

Տնային առաջադրանք աշխհարագրությունից 19/04/18

 Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար: Տրանսպորտի միջոցով իրականացվում է արտադրության ճյուղերի ու ձեռնարկությունների հումքի փոխադրումը, նաև պատրաստի արտադրանքը սպառողին հասցնելը։ Կապն իր հերթին ապահովում է մարդկանց, տնտեսության տարբեր ճյուղերի ու արտադրության միջև որոշակի հեռավորության վրա տեղեկատվության փոխանցումը տարբեր տեխնիկական միջոցներով։

 Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն

 բեռնաշրջանառություն-տրանսպորտով փոխադրվող բեռերի քանակն է որոշ ժամանակում

ուղևորաշրջանառություն-մեքենայով  փոխադրված ուղևորների թվաքանակն է։

 ՀՀ համար տրանսպորտի որ տեսակներն են ավելի կարևոր:

Ինչու՞ Ավտոմեքենաները, ավտոբուսները, բեռնատարները, միկրոավտոբուսները և ինքնաթիռները։ Նրանք կարևոր են, որովհետև դրանց միջոցով մենք կարող ենք հանգիստ երթևեկել և՛ Հայաստանով  մեկ, և՛ Հայաստանից դուրս։

Տնային առաջադրանք մայրենիից 19/04/18

Բլոգում՝

. Համառոտ՝ 5-6 նախադասությամբ վերապատմի՛ր պատմվածքը:

Լինում է մի սպիտակ ոչխար հոտ ,որտեղ կար միայն մի սև ոչխար :Այդ քչխարին ծաղրում էին բոլոլորը ,նամանավանդ նրանց հոտի գլխավորը ՝ Բելինդան:Բելինդան հաճախ ճանապարհորդում էր և այցելում էր տարբեր հոտեր :Մի անգամ նա ճանապարհին տեսավ մի հոտ ,որտեղ միայն սպիտակ ոչխարներ էին ,այնտեղ նա իրեն ներկայացրեց ,որպես իրենց հետի առաջնքորդ ,իսկ հաջորդ հոտում կաին և սպիտակ և սև ոչխարներ ,և Բելինդան զարմացել էր ,թե ինչպես կարելի է այդպես ապրել :Իսկ հաջորդ հովտում նա տեսավ սև ոչխարների հոտ և դեռ չհասած նրանց մոտ ծիծաղաց ,բայց երբ եկավ նրանց մոտ բոլորը նրա վրա ծիծաղացին և սկսեցին ծաղրել նրան :Նա վախից փախավ :Հաջորդ հովտու  նա հանդիպես բոլոր գույների և տեսակի ոչխարներ և շատ զարմացավ ,թե ինչպես կարելի է այդպես ապրել ,իսկ երբ այդ հովտից նրան մոտեցավ սև ոչխար նա ցանկացավ փախչել ,բայց ոչխարը ասաց ,որ նա կարող է չվախենալ նրանից և նրան ջերմ հյուրընկալեց,իսկ հետո Բելինդան ասաց,որ նրանց հոտում կա միայն մեկ սև գառ :


. Ո՞րն է ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարը:

Կարծում եմ ստեղծագործությունը ցանկանում է ասել ,որ կապ չունի թե մենք ինչով ենք իրարից տարբերվում ՝ թե հասակով ,թե մաշկի գույնով ,թե ազգով ,մեկ է մենք նույն մարդն ենք և չի կարելի տարբերություն դնել իրար մեջ այդ փոքրինչ պատճառով ,այլ ընդհակառակը դա շատ լավ է որ դու տարբերվում ես ուրիշներից ,քանի որ քո տարբերությունը քեզ ուրիշներից տարբերում է և դա քո մի մասն է ,որը քեզ լրացնում է :


. Համաձա՞յն ես արտահայտված գաղափարի հետ: Հիմնավորի՛ր:

Այո ,ես համաձայն եմ ստեղծագործության գաղափարի հետ ,քանի որ չի կարելի մարդկանց ,կենդանիների և այլերի մինջև դնել տարբերություն ,օրինակ ՝ հասակի ,կամ մաշկի գույնի պատճառով :

. Նկարագրի՛ր իրական կյանքում հանդիպող նման իրավիճակներ։

Այդպիսի իրավիճակներ իրական կյանքում շատ են լինում ,երբ մարդիկ տարբերություն են դնում իրար մեջ արտաքինի պատճառով :

Домашнее задание 18/04/18

Упр. 4

Музыкант — молодой музыкант

Дом — прекрасный дом

Голос — идеальный голос

Работа — хорошая работа

Семья — дружная семья

Ночь —темная ночь

Платье — пышное платье

Сережки — дорогие сережки

Упр. 7

Воздух свеж

Матч труден

Вопрос прост

Рассказ длинный

Ребенок болен

Совет полезен

Потолок низок

Коридор узк

Чемодан легк

Учебник нужен

Домашнее задание 16/04/18

 1. Этот пейзаж красивый. Этот пейзаж еще красивее. А вот этот пейзаж самый красивый.

 

 1. Это река длинная. Это река еще длиннее. А вот это река самая длинная.

 

 1. Это дерево высокое. Это дерево выше. А вот это дерево самоев высокое.

 

 1. Это здание большое. Это здание еще больше. А вот это здание самое большое.

 

 1. Эта улица широкая. Это улица шире. А вот это улица самая широкая.

Hometask 15/04/18

If in Armenia be doctors like Patch Adam that will be perfect .All patients will be very happy ,becouse not in every hospital you can have doctor like Patch Adam .Patch Adam is unique and very kind doctor but for some people he is very strange ,and his venture for hospital is strange too .For many people he is stupid and crazy ,but he is one of the most kind doctors in the world .

Տնային առաջադրանք քիմիայից 12/04/18

13-Ալյումին-Al

3-րդ պարբերություն , 3-րդ խումբ և գլխավոր ենթախումբ

13-27-13=14 նեյտրոն
89-Ակտինիում-Ac

7-րդ պարբերություն , 3-րդ խումբ և  երկրորդական ենթախումբ
227-89= 138 նեյտրոն
41-Նիոբիում -Nb

5-րդ պարբերություն , 5-րդ խումբ և  երկրորդական ենթախումբ
93-41=52 նեյտրոն
7-Ազոտ-N

Առաջին պարբերություն , 5-րդ խումբ և գլխավոր  ենթախումբ
14-7=7 նեյտրոն
33-Արսեն-As

4-րդ պարբերություն , 5-րդ խումբ և  գլխավոր ենթախումբ
75-33=42 նեյտրոն

Կարգաթվի նշանակությունը

Կարգաթվի նշանակությունը

Կարգաթիվը համընկնում է պրոտոնների և էլեկտրոնների թվի հետ: Էլեկտրոնների զանգվածը 2000 անգամ փոքր է պրոտոնի և նեյտրոնի զանգվածից: 

Z-Կարգաթիվ :

 Օրինակ Լիթիումի կարգաթիվը 3-ն է, զանգվածը 7, նեյտրոնների քանակը հավասար է 7-3=4 նեյտրոն:

 16 22 32 35 72

16-ծծումբ-երրորդ պարբերության վեցերորդ խմբում և գլխավոր ենթախմբում

22-տիտան-չորրորդ պարբերության չորրորդ խմբում և երկրորդական ենթախմբում 

32-գերմանիում-չորրորդ պարբերության չորրորդխմբում և գլխավոր ենթախմբում

35-բրոմ-չորրորդ պարբերության յոթերորդ խումբ և  գլխավոր ենթախումբ 

72-հաֆնիում-վեցերորդ պարբերության չորրորդ խումբ  և երկրորդական ենթախումբ 

16- 32-16=16 նեյտրոն

22- 48-22=26 նեյտրոն

32- 73-32=41 նեյտրոն

35- 80-35=45 նեյտրոն

72- 178-72=106 նեյտրոն