Տնային առաջադրանք քիմիայից 12/04/18

13-Ալյումին-Al

3-րդ պարբերություն , 3-րդ խումբ և գլխավոր ենթախումբ

13-27-13=14 նեյտրոն
89-Ակտինիում-Ac

7-րդ պարբերություն , 3-րդ խումբ և  երկրորդական ենթախումբ
227-89= 138 նեյտրոն
41-Նիոբիում -Nb

5-րդ պարբերություն , 5-րդ խումբ և  երկրորդական ենթախումբ
93-41=52 նեյտրոն
7-Ազոտ-N

Առաջին պարբերություն , 5-րդ խումբ և գլխավոր  ենթախումբ
14-7=7 նեյտրոն
33-Արսեն-As

4-րդ պարբերություն , 5-րդ խումբ և  գլխավոր ենթախումբ
75-33=42 նեյտրոն

Կարգաթվի նշանակությունը

Կարգաթվի նշանակությունը

Կարգաթիվը համընկնում է պրոտոնների և էլեկտրոնների թվի հետ: Էլեկտրոնների զանգվածը 2000 անգամ փոքր է պրոտոնի և նեյտրոնի զանգվածից: 

Z-Կարգաթիվ :

 Օրինակ Լիթիումի կարգաթիվը 3-ն է, զանգվածը 7, նեյտրոնների քանակը հավասար է 7-3=4 նեյտրոն:

 16 22 32 35 72

16-ծծումբ-երրորդ պարբերության վեցերորդ խմբում և գլխավոր ենթախմբում

22-տիտան-չորրորդ պարբերության չորրորդ խմբում և երկրորդական ենթախմբում 

32-գերմանիում-չորրորդ պարբերության չորրորդխմբում և գլխավոր ենթախմբում

35-բրոմ-չորրորդ պարբերության յոթերորդ խումբ և  գլխավոր ենթախումբ 

72-հաֆնիում-վեցերորդ պարբերության չորրորդ խումբ  և երկրորդական ենթախումբ 

16- 32-16=16 նեյտրոն

22- 48-22=26 նեյտրոն

32- 73-32=41 նեյտրոն

35- 80-35=45 նեյտրոն

72- 178-72=106 նեյտրոն