Կարգաթվի նշանակությունը

Կարգաթվի նշանակությունը

Կարգաթիվը համընկնում է պրոտոնների և էլեկտրոնների թվի հետ: Էլեկտրոնների զանգվածը 2000 անգամ փոքր է պրոտոնի և նեյտրոնի զանգվածից: 

Z-Կարգաթիվ :

 Օրինակ Լիթիումի կարգաթիվը 3-ն է, զանգվածը 7, նեյտրոնների քանակը հավասար է 7-3=4 նեյտրոն:

 16 22 32 35 72

16-ծծումբ-երրորդ պարբերության վեցերորդ խմբում և գլխավոր ենթախմբում

22-տիտան-չորրորդ պարբերության չորրորդ խմբում և երկրորդական ենթախմբում 

32-գերմանիում-չորրորդ պարբերության չորրորդխմբում և գլխավոր ենթախմբում

35-բրոմ-չորրորդ պարբերության յոթերորդ խումբ և  գլխավոր ենթախումբ 

72-հաֆնիում-վեցերորդ պարբերության չորրորդ խումբ  և երկրորդական ենթախումբ 

16- 32-16=16 նեյտրոն

22- 48-22=26 նեյտրոն

32- 73-32=41 նեյտրոն

35- 80-35=45 նեյտրոն

72- 178-72=106 նեյտրոն 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s