Գործնական քերականություն

1.Փակագծերում տրված բառերից ընտրի՛ր ճիշտ բառաձևը տվյալ նախադասության համար։

 1. Լուրջ միջոցներ ձեռնարկելու (փոխարեն, փոխանակ) ռուսական դիվանագետները փոքրիկ միջոցներ ձեռնարկեցին։
 2. Սպասվում էր հայ-ադրբեջանական (պաշտոնեական, պաշտոնական) նոր հանդիպումներ։
 3. Երկյուղածությամբ մոտ գնացի ու (դողդոջուն, դողդոջյուն) ձեռքերով հանեցի ծրարը։
 4. Այս առասպելական հերոսի մասին բազմաթիվ (ավանդույթներ, ավանդություններ) են ստեղծվել:
 5. Այդ դեպքից հետո նրա հոգում մի տեսակ դառնության (զգացում, զգացմունք) էր մնացել:
 6. Խոսքը (վերաբերում, վերաբերվում) է 5–րդ դարի հայ պատմիչների գործերին:
 7. Գեղագիտությունը (հասկացություն, հասկացողություն) է տալիս գեղեցիկի մասին:
 8. Չկարողանալով դիմադրել թշնամու հարձակումներին՝ բերդի փոքրիկ կայազորը (տեղի տվեց, տեղիք տվեց)։
 9. Երկուսն էլ (ուսում, ուսմունք) առած, առաջավոր հայացքների տեր երիտասարդներ էին։
 10. Եվ հենց բլրի վրա էլ Արգիշտին (զարկեց, զարկ տվեց) իր վրանը։
 11. Մոխրագույն մեգը բարձունքում հետզհետե (լուծվում, լուծարվում էր
 12. Այդ մասին ասվել է (բազմիցս, բազմիցս անգա մ):
 13. Ընկերներիդ (հանդիպելուց, հանդիպելիս) չմոռանաս ասել այդ մասին։
 14. Երեխան իր ծնողների հետ դուրս (եկավ, եկան) զբոսանքի։
 15. Ոչ միայն չէր սովորել դասերը (այլ, այլև) դասի տեղն էլ չգիտեր։

2.Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը և կետադրի՛ր, անծանոթ բառերը բացատրի՛ր։

Դարբինները կողք կողքի բարձրանում էին խորդուբորդ լեռնալանջով ,որտեղ մի ժամանակ երևում է սալարկված ճանապարհ է եղել։ Նրանցից ամեն մեկը մի տարիքի էր, պապը վաթսունութ, որդին քառասուներեք, թոռը տասնինը։ Չգիտեին ՝ քանի տարեկան են գիտեին, որ պապ ,որդի ու թոռ են։

Նրանք անբարբառ մագլցում էին լեռնալանջով, և նրանց հետ ասես մագլցում էր նաև արփին ՝ աղջամուղջի մուգ կապույտը ցրելու և աշխարհին վերադարձնելու մի գիշերով կորցած իր գույները։

Դարբին Մարգարը Գեղամ որդուն դարձավ և ասաց.

-Սանասարին նշանելու ժամանակն է ,հմուտ դարբին է արդեն։

Սանասարը ականջի ծայրով լսեց ,որ իր մասին է խոսքը և խոնարհ հետ նայեց ,որ ավագներին ունկընդրի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s