9 հետաքրքիր փաստեր ֆիզիկոսների մասին

1. Stephen Hawking was born on January 8, 1942, 300 years to the day after the death of Galileo.
2. Einstein did not only discover the Theory of Relativity: he was also co-inventor of a refrigerator he and fellow physicist Leo Szilard had invented.
3. Besides formulating the law of gravity, Isaac Newton is believed to have invented the cat-flap.
4. Newton became MP for Cambridge University in 1689. His only documented utterance in Parliament was to ask for a draughty window to be closed.
5. ‘Albert Einstein’ is an anagram of ‘Ten Elite Brains’.
6. Before his 70th birthday last year, Stephen Hawking was asked what he thinks about most. He replied: “Women. They are a complete mystery.”
7. The five youngest winners of Nobel Prizes all received their awards for physics.
8. Max Born, who won a Nobel Prize for Physics in 1954, was the grandfather of Olivia Newton-John.
9. The term ‘black hole’ was coined in 1967 by the physicist John Wheeler (1911-2008).

  1. Սթիվեն Հոքինգը ծնվել էր հունվարի 8-ին ,1942 թ.-ին ,Գալիլեոի մահից 300 տարի հետո:
  2. Ալբերտ Այնշտայնը ոչ միայն հայտնաբերել է համեմատականության թեորեմը ՝ այլ նա նաև ռեֆիգատորի համահեղինակ էր ,որը հորինել էին նա և նրա ընկեր Լեո Սզիլարդը :
  3. Բայցի այդ Իսահակ Նյուտոնը հավատում էր ,որ ձգողականության օրենքի ձևակերպումը ,կախարդական կերպով է հորինել :
  4. Նյուտոնը 1689 թ.-ին դարձավ Քեմբրիջի համասարանի պառլամենտի անդամ :Նրա միակ փաստագրված խոսքը խորհրդարանում ,այն էր ,որ նա ասում էր ՝ պետք էր խնդրեմ, որ փակուղային պատուհանը փակվի:
  5. ‘Ալբերտ Էյնշտեյնը’ ‘Տասը էլիտար ուղեղի’ պատկեր է:
  6. Մինչև անցյալ տարվա 70-ամյակի նախօրեին Սթիվեն Հոքինգին հարցրեցին, թե ինչի մասին է նա ամենաշատը մտածում,ն ա պատասխանեց. «Կանանց մասին ՝ նրանք լիովին առեղծված են »:
  7. Նոբելյան մրցանակի 5 ամենաերիտասարդ հաղթողները ստացան իրենց մրցանակները ֆիզիկայի համար:
  8. 1954 թ-ին Ֆիզիկայի Նոբելյան մրցանակի արժանացած Մաքս Բորն- ը Օլիվիա Նյուտոն-Ջոնի- ի պապն էր:
  9. «Սև փոս» տերմինը կազմվել է 1967 թ. Ֆիզիկոս Ջոն Ուլդերի կողմից (1911-2008):

Անգլերենից թարգմանեց ՝ Աստղիկ Ավագյանը

Հղում ՝ https://www.express.co.uk/life-style/top10facts/430501/Top-10-facts-about-physics

Проект ,,Профессия моих родителей ,,

По профессии моя мама программист .Она работает в банке , начальником отдела программного обеспечения и обслуживания в Департаменте информационных технологий . Она обеспечивает банк непрерывной круглосуточной программой. Разрабатывает новые программы и технологии для качественного улучшения работы банка. Программист должен обладать аналитическим складом ума, принимать решения в неординарных и критических ситуациях, знаниями языков программирования,и быть целеустремленным.

Տանը

Վերհիշի՛ր Հովհաննես Թումանյանի ՙՙԱնուշ՚՚ պոեմի տրված հատվածները
. Հատվածներից առանձնացրու՛ պատմողական, բացականչական, հրամայական, հարցական նախադասությունները

Պտմողական-Արձագանքն ահա լըսում եմ նորից,Համբարձման գիշեր, էն դյութիչ գիշեր,Ձըմռան մի գիշեր կար մի հարսանիք,

Բացականչական-Ու թա՜րմ, ցողապատ լեռների լանջում,Վո՜ւշ քու սերին, քու յարին․․․,

Վաղո՜ւց, վաղուց ես դու ինձ մոռացել…

Հրամայական-Աղջի՛, անաստված, նըստի՛ր վըրանում,

Բարձըր սարեր, ա՛յ սարեր,

Հարցական-Ի՞նչ անի անքուն, անհանգիստ բալեդ ,Ո՞ւմ հետ եմ լինում… ,

Ես ե՞րբ եմ եկել էստեղ քարացել

. Հատվածներից առանձնացրու փոխաբերական իմաստով արտահայտված մտքերը և փորձիր բացատրել

Մոռացավ ընկեր, ադաթ ու աշխարք-մոռացավ ամենինչ

Գյուղն էին իջել հովիվ պատանիք՝-ամբողջ գյուղը եկավ

Դու՛րս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր դրանք
ուրթ-անաշունչ
բութես-Հույս
անգյուման-անհույս, անճար
ալվան-Գույնզգույն, գունագեղ, գունեղ, երփներանգ
լազուր-երկնագույն, կապույտ

. Քո ընտրությամբ երկու-երեք հատված սովորիր անգիր

2-րդ մաս

Եվ մութ այրերից մամռոտ ժայռերի,
Թավուտ ծըմակի լըռին խորքերից,
Մանուկ հասակիս հընչուն ծիծաղի
Արձագանքն ահա լըսում եմ նորից։
Թընդում է զըվարթ աղմուկը բինի

Բարձրանում է ծուխն իմ ծանոթ ուրթից,
Ու բոլորն, ահա, նորից կենդանի

Ելնում են աշխույժ վաղորդյան մութից,
Ու թա՜րմ, ցողապատ լեռների լանջում…
Սո՜ւս… ակա՛նջ արա,— հովիվն է կանչում…

3-րդ մաս

— Աղջի՛, անաստված, նըստի՛ր վըրանում,
Ի՞նչ ես դուրս գալիս, խելքամաղ անում,
Աշուղ ես շինել, չեմ հանգըստանում,
Խաղեր կապելով,
Չոլեր չափելով,
Ոչխարըս անտեր,
Ընկել եմ հանդեր։
4-րդ մաս

— Ա՜խ, սիրտըս, նանի՛, չըգիտեմ ընչի,
Մին լաց է լինում սևակնա՜ծ, տըխո՜ւր,
Մին թև է առնում, ուզում է թըռչի,
Չըգիտևմ՝ թե ո՜ւր, չըգիտեմ՝ թե ուր…
Նա՛նի ջան, նա՛նի, ես ի՞նչպես անեմ,
Ի՞նչ անի անքուն, անհանգիստ բալեդ.
Նա՛նի ջան, նա՛նի, կուժը թող առնեմ,
Աղբյուրը գընամ աղջիկների հետ…

5-րդ մաս

Կըժերն ուսած՝ թըռվըռալով
Ջուրն են իջնում աղջիկներ,

Խընդում իրար ուսի տալով,
Երգը զընգում սարն ի վեր։

6-րդ մաս

Դու ինձ չես սիրում, չես սիրում ինձ պես,
Հենց ես եմ մենակ լալիս ու տանջվում,
Դու սարի լանջին խաղեր ես կանչում…
Վաղո՜ւց, վաղուց ես դու ինձ մոռացել…
Ես ե՞րբ եմ եկել էստեղ քարացել
Ու մընում եմ քեզ, մընո՜ւմ, անիրա՛վ,
Էնքան մընացի՝ աչքըս ջուր դառավ.

7-րդ մաս

— Ա՜խ, Անո՜ւշ, Անո՜ւշ, էդ ի՞նչ ես ասում.
Բա դու չե՞ս լըսում,
Էն, որ լանջերին խաղեր եմ ասում,
Ո՞ւմ հետ եմ խոսում…
Էն, որ գիշերով շըհու եմ փըչում,
Էն ո՞ւմ եմ կանչում…

Էն, որ մոլորված նըստած եմ մընում,
Ո՞ւմ հետ եմ լինում…
Էն, որ հառաչում ու ախ եմ քաշում,
Էն ո՞ւմ եմ հիշում…

8-րդ մաս

Համբարձումն եկավ, ծաղկունքը ալվան
Զուգել են հանդեր նախշուն գորգերով։

Փունջ-փունջ աղջիկներ սարերը ելան
Վիճակ հանելու աշխույժ երգերով։

— Համբարձում, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա,
Սև սարեր, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա։

— Ա՛յ թուխ մազավոր աղջիկ,

Ա՛յ սարի սովոր աղջիկ,

Ջիգյարին գյուլլա դիպչի,

Ով որ քեզ սիրի, աղջիկ,

9-րդ մաս

Ձըմռան մի գիշեր կար մի հարսանիք,
Հըրճվում էր անզուսպ ամբոխը գյուղի.
Գյուղն էին իջել հովիվ պատանիք՝
Աղջիկ տեսնելու, պարի ու կոխի։

10-րդ մաս

Անուշը կանգնա՜ծ… Սարոն նըկատեց,
Թունդ առավ սիրտը ու զարկեց արագ.

Աչքերի առջև մըլարը պատեց,
Մոռացավ ընկեր, ադաթ ու աշխարք։

Ու էն հարսանքից թըշնամի դարձան
Ախպեր տըղերքը էս դեպքի համար.
Ընկեր, բարեկամ գընացին, եկան,
Կըրկին հաշտության չեղավ մի հընար։

11-րդ մաս

― Բարձըր սարեր, ա՛յ սարեր,
Ձեն եմ տալի «վա՛յ», սարե՛ր,
Դուք էլ ինձ հետ ձեն տըվեք,
Իմ դարդերի թայ սարե՛ր։

Որս եմ՝ բութես ձեզ արած,
Ձեր ձորերին, ձեզ արած,

Կուզեմ կորչեմ անգյուման,
Էս աշխարքից բեզարած։

12-րդ մաս

Վուշ-վո՜ւշ, Անո՛ւշ, վուշ-վո՜ւշ, քույրի՛կ,
Վո՜ւշ քու սերին, քու յարին․․․
Վուշ-վո՜ւշ, Սարո՛, վուշ-վո՜ւշ, իգի՛թ,
Վո՜ւշ քու սիրած սարերին․․․

13-րդ մաս

Համբարձման գիշեր, էն դյութիչ գիշեր,
Կա հըրաշալի, երջանիկ վայրկյան.
Բացվում են ոսկի երկընքի դըռներ,
Ներքև պապանձվում, լըռում ամեն բան,
Ու աստվածային անհաս խորհըրդով
Լըցվում բովանդակ Նըրա սուրբ գըթով։

Էն վեհ վայրկենին չըքնաղ գիշերի՝
Երկընքի անհո՜ւն, հեռու խորքերից,
Անմուրազ մեռած սիրահարների
Աստղերը թըռած իրար են գալիս,
Գալի՜ս՝ կարոտով մի հեղ համբուրվում
Աշխարհքից հեռո՜ւ, լազուր կամարում։