ԹՌՉՈՒՆՆ ՈՒ ՊԱՐԱՆԸ բանաստեղծության վերլուծություն

Վերլուծեք բանաստեղծությունը:

ԹՌՉՈՒՆՆ ՈՒ ՊԱՐԱՆԸ

Պատուհանս թակեց,
ասացի.

Ո՞վ ես:
Ասաց.
Արևը:
Անտարբեր ձգեցի պարանը

Պատուհանս թակեց:

Ասացի.

Ո՞վ ես:

Ասաց.

Լուսինը:

Անտարբեր ձգեցի պարանը

Պատուհանս թակեցին:

Ասացի.
Ո՞վ եք:
Ասացին.
Աշխարհի բոլոր աստղերը:
Անտարբեր ձգեցի պարանը

Պատուհանս թակեց:

Ասացի.

Ո՞վ ես:
Ասաց.

Մի ազատ թռչուն:
Խանդավառ բացեցի պատուհանս
Տվյալ բանաստեղծության գրողը ցանկանում էր ասել ,որ գնահատում են ազատությունը ,ոչ թե կախվածությունը …Պետք է ոչ թե կախված լինել ,այլ ազատ լինել … ազատ լինել ամենում …