ԹՌՉՈՒՆՆ ՈՒ ՊԱՐԱՆԸ բանաստեղծության վերլուծություն

Վերլուծեք բանաստեղծությունը:

ԹՌՉՈՒՆՆ ՈՒ ՊԱՐԱՆԸ

Պատուհանս թակեց,
ասացի.

Ո՞վ ես:
Ասաց.
Արևը:
Անտարբեր ձգեցի պարանը

Պատուհանս թակեց:

Ասացի.

Ո՞վ ես:

Ասաց.

Լուսինը:

Անտարբեր ձգեցի պարանը

Պատուհանս թակեցին:

Ասացի.
Ո՞վ եք:
Ասացին.
Աշխարհի բոլոր աստղերը:
Անտարբեր ձգեցի պարանը

Պատուհանս թակեց:

Ասացի.

Ո՞վ ես:
Ասաց.

Մի ազատ թռչուն:
Խանդավառ բացեցի պատուհանս
Տվյալ բանաստեղծության գրողը ցանկանում էր ասել ,որ գնահատում են ազատությունը ,ոչ թե կախվածությունը …Պետք է ոչ թե կախված լինել ,այլ ազատ լինել … ազատ լինել ամենում …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s